V Centre zhodnocovania odpadov v Hornom Hričove v Žilinskom okrese uviedli do prevádzky dve unikátne technologické zariadenia na triedenie odpadu. Informoval o tom rezort životného prostredia.

Centrum má ako prvé na Slovensku kompletnú mechanicko-biologickú úpravu odpadu pred skládkovaním.

Linkou vytriedená biologická zložka prejde kompostovacím a fermentovacím procesom (stabilizáciou) v uzavretých boxoch a až potom sa bezpečne uloží na skládku.

Vďaka tomu sa z odpadu neuvoľňujú rizikové plyny pre klímu.

Podľa štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Juraja Smatanu v stredisku v Hričove dochádza aj k automatizovanému vytrieďovaniu plastov a papiera na optickej linke, ktoré sa využívajú na výrobu tuhého alternatívneho paliva.

„Regióny, ktoré majú takto vyriešené spracovanie zmesového komunálneho odpadu, nemajú dôvod budovať spaľovne komunálneho odpadu,“ doplnil Smatana.

Problematika odpadového hospodárstva patrí k prioritám MŽP SR. Poslanci NR SR odobrili minulý týždeň v prvom čítaní novelu zákona o odpadoch, uprednostňujúcu triedenie a recykláciu odpadov pred spaľovaním.

Novela zakazuje spaľovanie odpadu, ktorý môže byť zhodnotený iným spôsobom, ako aj skládkovanie potravinového odpadu z veľkoobchodných či maloobchodných prevádzok.