Najväčší hráči v plazmabiznise sa tešia. Trh produktov z plazmy rastie. Medziročne o vyše trinásť percent. Kým pred troma rokmi výrobcovia zinkasovali 5,8 miliardy amerických dolárov, minulý rok uzavreli s tržbami o takmer polovicu vyššími.

Hlavnými odbytiskami medikamentov s prémiovou cenou sú USA a Európa. No alternatívu pre ich producentov začína ponúkať i bohatnúca Ázia.

Rastúci dopyt zvyšuje záujem o plazmu. Existujú síce umelé náhrady niektorých finálnych produktov, no tie sú trojnásobne drahšie ako z ľudskej plazmy.

Nedostatok plazmy a veľký dopyt tlačia cenu beztak drahých produktov nahor. Pocíti to aj Slovensko, kde dve tretiny spotrebovaných preparátov pochádzajú z plazmy, vyzbieranej v zahraničí.

Kým Európska únia uznáva iba bezpríspevkové darcovstvo, v USA stavili na trh. A tak hlavným svetovým zásobovačom plazmy sú práve USA.

Firmy, ktoré chcú nahovoriť Európanov na darcovstvo v plazmaferetických centrách, začali na motiváciu vyplácať „cestovné náhrady“. Robia to v Rakúsku, Nemecku, Maďarsku i Česku. A darcov presviedčajú, že na odbery môžu chodiť každé dva týždne.

Farmaceutické spoločnosti sa snažia dostať čo k najväčšiemu počtu centier na zbieranie plazmy. Napríklad Baxter má v USA vyše sedemdesiat takýchto pracovísk, v ktorých ročne získa tri milióny litrov plazmy.

Španielsky Grifols zasa cez dcérske firmy BiomatUSA či PlasmaCare vlani iba v USA vyzbieral poldruha milióna litrov. Vo zvyšku sveta to bola menej než polovica.

Grifols má v Severnej Amerike 77 plazmaferetických centier. No v máji si vzal pôžičku osem miliónov eur, aby kúpil ďalšie štyri, ktoré mu majú priniesť ročne ďalších 150-tisíc litrov.

Firmy sa snažia dostať najmä k materiálu zo spoľahlivých krajín, kde nezúria hepatitídy či aids, kde sa dá očakávať dobrá životospráva darcov. Platení darcovia však aj v rozvinutých krajinách pochádzajú predovšetkým z málo solventných vrstiev.

Firmy riziko nepripúšťajú. Kontroly sú vraj veľmi prísne a technológia dokonalá. Napríklad plazma od prvodarcu nejde do výroby, používa sa iba na analýzy.

Honba za plazmou naberá obrátky