Slovensku sa rozplynula ďalšia možnosť, ako sa vyhnúť zaplateniu spolu 25 miliónov eur majiteľovi zdravotnej poisťovne Union, spoločnosti Achmea.

Touto sumou by mal štát odškodniť holandskú firmu pre škody, ktoré jej spôsobil zákonom o zákaze zisku pre zdravotné poisťovne z roku 2007. Arbitrážny súd o tom rozhodol v decembri minulého roka.

Slovensko namietalo, že súd nemal právomoc o veci rozhodovať. Najvyšší spolkový súd Nemecka však námietke štátu nevyhovel. Informáciu priniesli denníky SME i Hospodárske noviny.

Poslednou možnosťou pre Slovensko je v súčasnosti návrh na zrušenie rozsudku. Štát ho v januári podal na Vyšší krajinský súd vo Frankfurte v Nemecku. Po aktuálnom rozsudku je šanca na úspech nižšia aj vo Frankfurte. Denníky vychádzajú z tvrdení advokátov Andreja Leontieva a Radovana Pala z advokátskej kancelárie Taylor Wessing e/n/w/c.

Slovensko by malo platiť kvôli porušeniu bilaterálnej investičnej dohody s Holandskom 22 miliónov eur ako náhradu škody a 3 milióny eur za súdne trovy.

Doteraz sa tak nestalo. Luxemburský súd preto v máji tohto roka nariadil zablokovanie slovenských aktív v hodnote 29,5 milióna eur. Vlastník Unionu na tento majetok vykonáva exekúciu.