Hlavné insolvenčné konanie s firmou Arca Investments sa bude konať v Česku, pôvodne malo byť na Slovensku, čo kritizovali českí veritelia. Bude sa tam riešiť slovenská aj česká časť prípadu. Konkurzným správcom bol potvrdený Lee Louda. Vyplýva to z údajov v insolvenčnom registri.

Mestský súd v Prahe začal miestne insolvenčné konanie s Arca Investments v polovici mája. Vyzval všetkých veriteľov, aby do dvoch mesiacov prihlásili svoje pohľadávky.

nova arca
Neprehliadnite

Arca sľubuje vrátiť veriteľom až 73 percent investícií. Niektorým to nestačí

Na konci septembera Arca Investments oznámila, že v súčinnosti s veriteľským výborom a poradcami PwC a Badokh pripravila návrh podmienok svojej reorganizácie. Veriteľom má zabezpečiť minimálne 50 percent uspokojenia pohľadávok počas piatich rokov. Zástupcovia veriteľov vtedy pre ČTK uviedli, že s návrhom skôr nesúhlasia.

Začiatkom októbra schôdza veriteľov odhlasovala, že úpadok Arca Investments sa bude riešiť reorganizáciou, nie konkurzom. Zároveň bude mať Arca prednostné právo zostaviť reorganizačný plán. Arca následne informovala, že v súčinnosti s dočasným veriteľským výborom a poradcami PwC a Badokh pripravila návrh podmienok svojej reorganizácie.