Spýtali sme sa Mateja Bošňáka, vedúceho partnera EY na Slovensku, v čom spočíva jej prínos: „Hľadáme príbehy skrývajúce sa za podnikaním. Človek si myslí, že už nemôže počuť nič nové, ale vždy ho niekto prekvapí. Stále vidieť rôznorodosť v podnikaní a v nápadoch. Cieľom tejto medzinárodnej súťaže je oceniť úspešných slovenských podnikateľov, ukázať širšej verejnosti pozitívne príklady a inšpirovať všetkých, ktorí majú chuť a odvahu začať podnikať,“ hovorí a dopĺňa, „za trinásť rokov sa nám podarilo spojiť najlepších podnikateľov v krajine, ktorí sa poznajú, pravidelne sa schádzajú a vymieňajú si skúsenosti.“

Ako sa možno zapojiť do súťaže?

Prihlásiť sa môže kandidát sám alebo ho môže nominovať jeho zamestnanec, obchodný partner, priatelia, rodina – ktokoľvek, najjednoduchšie prostredníctvom našej webovej stránky www.eypodnikatelroka.sk alebo emailom na eypodnikatelroka@sk.ey.com. Nezávislá porota hodnotí spoločnosti, ktoré spĺňajú kritériá, a spoločne vyberie víťazov. Súťaží sa o tituly EY Podnikateľ roka Slovenskej republiky, EY Technologický podnikateľ roka a EY Začínajúci podnikateľ roka. O titul EY Začínajúci podnikateľ roka môže bojovať každý účastník súťaže, ktorý podniká minimálne dva roky a nie viac ako päť rokov. Meno držiteľa titulu EY Podnikateľ roka 2019 spolu s víťazmi v ďalších kategóriách vyhlásime v marci 2020.

Tak ako sa mení fungovanie sveta, prichádzajú nové regulačné opatrenia a digitálne technológie, aj súťaž prechádza vývojom. V posledných ročníkoch zaznamenávame výraznú zmenu v štruktúre prihlásených firiem. Kým v začiatkoch súťaže sa hlásili hlavne obchodné a výrobné spoločnosti, ostatné roky sledujeme výrazný nárast účastníkov s novými technológiami, digitálnymi témami a pribúdajú nové startupy.  

Tohtoročný predseda poroty Šimon Šicko z Pixel Federation nám prezradil, prečo sa rozhodol prihlásiť práve do súťaže EY Podnikateľ roka a čo preňho ocenenie znamená: „Mám rád transparentne definované pravidlá. EY Podnikateľ roka je pre mňa vďaka nim najprestížnejšia podnikateľská súťaž na Slovensku. Parametre, ktoré sa vyhodnocujú, sú nielen tvrdé čísla ako EBITDA, revenues, ale aj soft ako filantropické aktivity, podnikateľský príbeh, vízia či kultúra spoločnosti. Celý proces od prihlášky cez pohovory až po finále je prehľadný a veľmi dobre zorganizovaný. Aj porota, ktorá pozostáva prevažne z minuloročných víťazov, bola pre mňa zárukou toho, že jej maximálna motivácia je vybrať toho najlepšieho. Tento rok budem ako víťaz predsedom poroty a veľmi sa teším na zaujímavé podnikateľské príbehy. Určite nebude ľahké vybrať víťaza, ale som presvedčený, že urobíme maximum. EY Podnikateľ roka je pre mňa najprestížnejšie ocenenie, ktoré môže podnikateľ na Slovensku získať.“

Hľadáme a oceňujeme tých, ktorí prekonávajú prekážky a menia svet!

Porota Podnikateľa roka Zdroj: EY Podnikateľ roka

Aj u nás v spoločnosti EY sme sa museli prispôsobiť týmto trendom. K tradičnému auditovému a daňovému poradenstvu sme pridali novodobé témy, ako je informačná a kybernetická bezpečnosť, etické hackerstvo či technológia blockchain. V auditových službách okrem iného implementujeme pre svojich klientov robotiku, ktorá im pomáha s opakovanými úlohami a odbremeňuje ich od administratívy. Daňoví kolegovia napríklad vyhľadávajú a vytvárajú najlepšie spôsoby zdaňovania práve pre startupy, ktoré rozširujú svoje pôsobenie v zahraničí.

Tieto oblasti boli nosnými témami aj počas posledného stretnutia EY Svetový podnikateľ roka v Monte Carle, kde v odborných blokoch a prezentáciách dominovali diskusie o tom, ako bude vyzerať biznis vďaka inováciám v budúcnosti. V celosvetovom finále za účasti 761 podnikateľov v konkurencii 57 víťazov národných kôl zo 47 krajín a regiónov sveta zvíťazil Brad Keywell, americký startupista a filantrop zo spoločnosti Uptake Technologies, ktorá sa zaoberá vývojom prediktívneho analytického softvéru. Spoločnosť Uptake Technologies sa stala najrýchlejšie rastúcim startupom, ktorému sa v najkratšom čase podarilo dosiahnuť hodnotu dve miliardy amerických dolárov.

Napriek tomu, že digitálna doba je silná a posúva nové technológie a ekonomiku vpred, spoločnosť sa vracia aj k tradíciám a vznikajú nové mladé firmy s orientáciou na tradičné výrobky či už v kozmetickom, alebo potravinárskom odvetví. Nie náhodou posledné dva roky porota vybrala a ocenila titulom EY Začínajúci podnikateľ roka práve spoločnosti, ktoré nám prinášajú tradičné a kvalitné jedlo. Sme radi, že aj vďaka súťaži sa o týchto spoločnostiach hovorí a píše v rôznych slovenských médiách.

Zároveň na Slovensku sledujeme nárast počtu rodinných firiem, ktoré postupne prechádzajú na druhú, niekedy už aj na tretiu generáciu. Spýtali sme sa Mateja Bošňáka, či sú firmy pripravené na prechod na ďalšiu generáciu alebo zmenu majiteľa? „Nie vždy je však firma pripravená na generačnú výmenu. Pravda je, že rodinné firmy majú vo vyspelejších ekonomikách dlhšiu históriu a tradíciu. Deti sú už vychovávané a vedené k tomu, že jedného dňa firmu prevezmú. Žijú s firmou celé detstvo a postupne preberajú zodpovednosti. Aby však boli aj reálne pripravené na prevzatie firmy, ponúkame im jedinečnú EY NextGen Academy. Je to program exkluzívnych týždňových školení, ktoré pomôžu ďalšej generácii preskúmať svoj potenciál a predstavia jej výzvy spojené s prevádzkou rodinného podniku. Program je pripravený pre tri vekové kategórie: 16 – 20 rokov, 21 – 25 rokov a  26 – 30+ rokov. Naši odborníci rodinným firmám pomáhajú riešiť aj usporiadanie majetku a obchodných vzťahov v rámci rodiny alebo v prípade nezáujmu potomkov o podnik pokračovanie činnosti vstupom strategického investora.“

Je pre nás preto potešením, že aj vďaka silným partnerom súťaže môžeme nájsť a priniesť širokej verejnosti každý rok nové inšpiratívne príbehy zo slovenského podnikateľského prostredia.

Prihláste sa alebo nominujte príbehy do súťaže EY Podnikateľ roka 2019.

Hľadáme a oceňujeme tých, ktorí prekonávajú prekážky a menia svet!

Zdroj: EY Podnikateľ roka