„Ceny za kWh elektriny, zväčšujúce sa kapacity batérií, nižšie náklady na ich výrobu a nízka spotreba elektromotorov prinášajú výrazné úspory,“ vysvetlil M. Haluš. Elektromobil sa podľa jeho výpočtov stáva v bežných mestských triedach výhodnejší po deviatich až 12 rokoch. Skonštatoval tiež, že takáto dlhá doba návratnosti nie je dostatočne motivujúca na masové rozšírenie.

Nákup auta s alternatívnym pohonom sa stáva podľa Haluša stále zaujímavejšou možnosťou aj na Slovensku. „Verejnosť vníma elektromobily a hybridy ešte stále ako drahšiu, ale environmentálne ohľaduplnú alternatívu,“ hovorí.

Výrazne lacnejšie 

Technologický pokrok aj znižovanie nákladov pri výrobe batérií majú podiel na konečnej cene. Najbližších desať rokov sa očakáva výrazný pokles spotrebiteľských cien, tvrdí riaditeľ IEP.

Nákupná cena elektromobilov je v súčasnosti bez dotácie a v porovnaní s autami so spaľovacím motorom vysoká. „Poskytnutím dotácie možno dobu návratnosti výrazne skrátiť. V istých prípadoch je však aj s dotáciou 5000 eur pri nákupe návratnosť stále pomerne vysoká,“ povedal M. Haluš.

Pripomenul ešte, že v období od novembra 2016 do júna 2018 bolo možné čerpať dotáciu vo výške 5000 eur na elektromobil a 3000 eur na nákup plug-in hybridu.

Chýba infraštruktúra

Niektoré modely elektromobilov sú pre klesajúce ceny batérií a nižším prevádzkovým nákladom výhodnejšou voľbou. Nevýhodou áut na elektrický pohon je málo rozvinutá infraštruktúra a obmedzený dojazd, poznamenal M. Haluš.

Nabíjacie stanice sú najmä vo veľkých mestách a niekde sú teda málo dostupné. Ku koncu roka 2018 bolo na Slovensku v prevádzke 92 verejne dostupných nabíjacích staníc s výkonom nad 44 kW. Nižší výkon má 143 staníc.

V súčasnosti je už vládou schválený akčný plán rozvoja elektromobility na Slovensku. Dotácie sa budú poskytovať až do výšky 8000 eur na elektromobil a 5000 na plug-in hybrid. Primárne sa však plán zameriava na budovanie nabíjacích staníc, vyhradenie bezemisných zón v centrách miest, špeciálne značky pre vozidlá, možnosť využívania vyhradených jazdných pruhov a zrýchlené odpisovanie áut s alternatívnym pohonom.