Prípravky s obsahom glyfozátu sa bežne používajú aj na Slovensku na úpravu okolia železničných tratí, ciest, športovísk s trávnatou plochou, trávnikov, záhrad alebo polí. „Považujeme za dôležité glyfozát zakázať na základe princípu predbežnej opatrnosti. Preventívne obmedzenie a zákaz týchto nebezpečných látok ochráni nielen zdravie ľudí, ale aj prírodu,“ uviedla Katarína Nikodemová, koordinátorka kampane Greenpeace s názvom Jedlo pre život.

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARAC) zaradila glyfozát do kategórie 2A, čo znamená, že ide o pravdepodobný karcinogén pre človeka. Zároveň zdôraznila nutnosť túto nebezpečnú látku zakázať všade tam, kde hrozí, že s ňou ľudia prídu do kontaktu.

„Pokračovať v používaní tejto látky aj napriek varovaniu IARAC považujeme za veľmi nezodpovedné,“ varovala K. Nikodemová s tým, že glyfozát sa môže vo forme zvyškov v pôde dostať až na náš tanier a následne aj do organizmu.

Glyfozát je účinný a širokospektrálny herbicíd, ktorý ničí väčšinu zelených rastlín.