Reštriktívne opatrenia prijaté na zastavenie pandémie nového koronavírusu spôsobili počas uplynulých dvoch mesiacov výrazné obmedzenie ekonomickej aktivity. Vláda preto musela prijať fiškálne stimuly v objemoch biliónov dolárov, pričom ich príjmy sa znížili a zároveň tiež vzrástli sociálne a zdravotné výdavky.

Podľa EIU sa vlády vo väčšine rozvinutých ekonomík rozhodli, že vyššie verejné výdavky, a tým aj vyšší verejný dlh sú lepšie, ako „rozsiahla deštrukcia produkčných kapacít” spôsobená pandémiou. To nevyhnutne znamená prudké zvýšenie verejných dlhov v tomto roku.

Ekonómovia EIU uviedli, že aj keď fiškálne stabilnejšie krajiny by v krátkodobom horizonte nemali mať problémy s obsluhou dlhu, vlády nakoniec budú konfrontované s vysokou dlhovou záťažou. Navyše podľa správy vlády nebudú môcť tieto fiškálne deficity znižovať prostredníctvom výdavkových škrtov.

Na úsporné opatrenia chýba politický kapitál

„Úsporné opatrenia pohlcujú politický kapitál a zrejme už ho nezostal dostatok na to, aby sa zrealizovali, predovšetkým ak si uvedomíme, že posledné obdobie uťahovania opaskov bolo v mnohých krajinách len nedávno,” uvádza sa v správe EIU.

Vlády sa podľa EIU namiesto obmedzovania výdavkov budú snažiť zvýšiť príjmy, čo spôsobí obrat trendu z posledných štyroch desaťročí, keď sa rozvinuté ekonomiky snažili znižovať dane právnických aj fyzických osôb. Experti EIU si však nie sú istí, či vlády dokážu zvýšiť dane dostatočne rýchlo na to, aby takéto opatrenia podporili ekonomiky.

Deväť rokov po tom, čo dlhová kríza zasiahla eurozónu, sa niektoré rozvinuté krajiny podľa EIU opäť ocitnú na pokraji krízy. Týka sa to predovšetkým Španielska a Talianska, ktoré pandémia tvrdo zasiahla a ktorých fiškálne pozície boli slabé už predtým.

Južné krajiny Európy sa stále zotavujú z rokov úsporných opatrení, čo ešte komplikujú vysoké úrovne verejného dlhu, starnúca populácia a trvalé fiškálne deficity. Podľa EIU je Európska centrálna banka (ECB) pripravená urýchlene konať v prípade potreby, „ale dlhová kríza v ktorejkoľvek z týchto krajín by spôsobila veľké turbulencie na finančných trhoch a následne by sa kríza rozšírila po svete”.