Podľa odhadov geológov predstavuje celkový potenciál geotermálnej energie na Slovensku až zhruba 5 000 megawattov. V roku 2021 sa však využívalo iba 200 megawattov.

K lepšiemu využitiu potenciálu by mohli dopomôcť financie z nových eurofondov, kde je na prieskum zdrojov geotermálnej energie vyčlenených 13 miliónov eur. Geotermálne vrty ale podporu z eurofondov dostanú až v roku 2024, informuje portál Euractiv.

Vládne inštitúcie sú nepružné

Geotermálne vrty si budú musieť na podporu ešte nejaký čas počkať. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) s odvolaním sa na informácie zo SIEA uviedlo, že prvá dopytovo orientovaná výzva na prieskum a overovanie zdrojov geotermálnej energie bude vyhlásená až v roku 2024.

Michal Mašek zo spoločnosti PW Energy, ktorá sa na Slovensku venuje projektom na výrobu elektriny z geotermálnej energie, však zastáva názor, že ďalšiemu zdržaniu pri vyhlasovaní výziev sa dalo predísť.

„Keď bol Program Slovensko konečne koncom roka 2022 schválený v Bruseli, dozvedáme sa, že vyhlásenie výziev na podporu rozvoja geotermálnej energie potrvá ešte viac ako jeden rok. To je pre mňa ťažko pochopiteľné a zároveň to svedčí o tom, že sú vládne inštitúcie nedostatočne pružné pri napĺňaní kľúčových cieľov,“ vyjadril sa M. Mašek pre Euractiv.

Súkromná firma si to môže iba sotva dovoliť

Najrizikovejšou časťou investície sú prieskumné vrty, ktoré stoja milióny eur. Dokážu ale potvrdiť potenciál daného geotermálneho zdroja. Podľa MIRRI bude spolufinancovanie žiadateľa o podporu prieskumných vrtov minimálne vo výške 50 percent.

Ako vysvetľuje portál Euractiv, žiadateľmi budú podniky, ktoré majú v pláne využívať geotermálnu energiu na energetické účely.

M. Mašek však považuje spomínaných 50 percent nákladov, ktorými majú eurofondy pomôcť, za minimum.

Minister životného prostredia Ján Budaj však navrhol aj iný spôsob vykrytia finančného rizika. Predostrel návrh, podľa ktorého by mohol štát do vrtov investovať. V prípade úspešnosti by ich vraj mohol štát prenajímať alebo predať.

Ako totiž J. Budaj trefne podotkol, súkromná firma si môže takúto investíciu dovoliť iba sotva.

„Súkromná firma môže len ťažko investovať milión eur do vrtu a potom zistiť, že tečie voda s nízkou teplotou a nie je ekonomicky použiteľný,“ uzavrel.

Ďalšie dôležité správy

Oficiálny začiatok vrtných prác v Čižaticiach
Neprehliadnite

Geotermálna energia sa dá získavať úplne všade, vedeli to už naši predkovia