Čo sa z videa dozviete:
  • Či bude narastať nerovnováha v Európskej únii
  • Ako bude vyzerať pomoc krajinám v problémoch
  • Či je vysoký dlh európskych krajín udržateľný
  • Čo spôsobilo rozhodnutie nemeckého ústavného súdu
  • Prečo je politika ECB pre Európu kľúčová
  • Prečo môže začať Európska únia právne kroky voči Nemecku