Najlepšou advokátskou kanceláriou sa v aktuálnom ročníku Právnickej firmy roka 2022 stala Havel & Partners. Advokátska kancelária zvíťazila v hlavnej kategórii medzinárodných firiem, ako aj v kategórii Hospodárska súťaž, či zvláštnej kategórii Najlepšie klientske služby.  

Hlavnú cenu v kategórii domáce advokátske kancelárie získala Advokátska kancelária Relevans, ktorá získala ocenenie aj v kategóriách Developerské projekty a nehnuteľnosti a v Sporovej agende.

Deviaty ročník súťaže Právnická firma roka 2022 vyhlásilo vydavateľstvo EPRAVO Group, s. r. o., v spolupráci s Týždenníkom TREND. Pri vyhodnocovaní boli použité údaje platné k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.  

Aktuálny ročník rozdal ceny v osemnástich odborných kategóriách, dvoch zvláštnych kategóriách a dve hlavné ceny. 

Moderátorom galavečera bol Roman Juraško a o hudobný program sa postarala speváčka Emma Drobná. 

Právnická firma roka 2022 - prehľad víťazov
  • Odborné kategórie:

Právo obchodných společnosti - Paul Q 
Hospodárska súťaž - HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Reštrukturalizácia a insolvencia - IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.
Developerské projekty a nehnuteľnosti - Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Fúzie a akvizície - RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Bankovníctvo a financie - PRK Partners s.r.o.
Duševné vlastníctvo - BRICHTA & PARTNERS
Telekomunikácie, právo informačných technológií- act MPH advocates
Pracovné právo - KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
Verejné obstarávanie - RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Sporová agenda - Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Daňové právo - PRK Partners s.r.o.
Trestné právo- Advokátska kancelária Strémy s. r. o.
Energetika a energetické projekty - SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
Logistika a dopravné stavby - act MPH advocates
Zdravotnícke právo - Advokátska kancelária Chrenek, Kotrba spol. s r.o., organizacná zložka
Právo životného prostredia - URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
Compliance - G. Lehnert, k.s.

  • Zvláštne kategórie:

Pro Bono & CSR - SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
Najlepšie klientské služby - HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

  • Hlavná cena:

Domáca advokátska kancelária - Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Medzinárodná advokátska kancelária - HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária 

Ďalšie dôležité správy

Trend konferencie Právnické fórum 2022
Neprehliadnite

Právnické fórum 2022 otvorilo témy zamestnávania Ukrajincov, kyberpriestoru aj súdnej reformy