Fungovanie menších investičných spoločností sa má zjednodušiť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cenných papieroch a investičných službách z dielne rezortu financií, ktorý v stredu prerokovala a schválila vláda.

„Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách sa predkladá z dôvodu povinnosti transponovať eurosmernicu 2019/2034 do slovenského právneho poriadku, s cieľom zjednodušiť fungovanie menších investičných spoločností a zároveň dosiahnuť, aby najväčšie, systémové spoločnosti začali podliehať rovnakému režimu ako európske banky," spresnilo Ministerstvo financií (MF) SR v dôvodovej správe k návrhu novely.

Veterná elektráreň vo Fínsku
Neprehliadnite

Slovenský investičný fond plánuje vo Fínsku preinvestovať stovky miliónov eur

Novela zákona preberá aj eurosmernicu o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), eurosmernicu o trhoch s finančnými nástrojmi, či eurosmernicu o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

Zmeny sa týkajú aj regulačného rámca pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov, a to tak, že udeľovanie povolení a výkon dohľadu nad poskytovateľmi služieb vykazovania údajov sa presunie z národného orgánu dohľadu (Národná banka Slovenska) pod Európsky orgán dohľadu (EMA).

Súčasťou návrhu zákona sú podľa dôvodovej správy k zákonu aj ďalšie legislatívne úpravy vyplývajúce z aplikačnej praxe, ako napríklad poznatky týkajúce sa aplikačnej praxe súvisiace s transpozíciou smernice MiFID II.