Prevádzku drezín v súčasnosti komplikuje platná právna úprava. Novela zákona o dráhach by preto mala zjednodušiť ich fungovanie. Podporiť by sa tak mal cestovný ruch v prírodne špecifických lokalitách Slovenska. Právnu normu z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR v stredu schválila vláda.

Ministerstvo dopravy však poukázalo na jednoduchosť obsluhy a nízku rýchlosť drezín, ktoré sú poháňané len ľudskou silou. Podľa rezortu preto nie je potrebné, aby sa na ich vedenie uplatňovali také požiadavky, ako na vedenie hnacích dráhových vozidiel s motorovým pohonom.

Prerušená železničná doprava
Neprehliadnite

Výhybkám na železniciach kraľuje jediný dodávateľ. Zmluvy dostáva bez súťaže

Rezort dopravy v predkladacej správe priblížil, že legislatívna úprava podmienok prevádzkovania drezín bola plánovaná v rámci širšej novely zákona o dráhach, ktorá sa pripravuje a bola naplánovaná na rok 2021. „Avšak vzhľadom na výnimočnú situáciu v súvislosti so šírením pandémie ochorenia Covid-19 a následné pozastavenie voľnočasových aktivít v rámci cestovného ruchu považujeme za potrebné po ukončení tohto výnimočného stavu navrhovanou úpravou podporiť cestovný ruch v prírodne špecifických lokalitách našej krajiny," skonštatoval rezort dopravy.

V súčasnosti podľa MDV existuje zámer prevádzkovať dreziny na dvoch dráhach, a to na Čiernohronskej železnici a Košickej detskej historickej železnici. Výhľadovo je ich prevádzka plánovaná aj na iných dráhach. „Prevádzka drezín môže významne prispieť k podpore cestovného ruchu na Horehroní, v Košickej kotline, ale aj v iných oblastiach Slovenska," zdôraznilo ministerstvo. Účinnosť novely zákona navrhuje rezort od 1. decembra 2020.