Finančná správa ukončí duálne doručovanie elektronických úradných dokumentov za spotrebné dane k 12. decembru tohto roka. Po novom bude od tohto dátumu doručovať EUD len do elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy , doručovanie na portál finančnej správy bude ukončené.

Zákon o e-Governmente umožňuje FS duálne doručovanie EÚD v oblasti správy spotrebných daní aj prostredníctvom svojho špecializovaného PFS len do konca tohto roka. Ukončením duálneho doručovania bude umožnený plynulý dobeh doručení na PFS a všetky osoby, ktoré disponujú touto schránkou, si budú môcť prevziať EÚD bez problémov do konca tohto roka.

„Od 1. januára 2022 si budú môcť daňové subjekty prevziať EÚD výlučne v elektronickej schránke na ÚPVS (Slovensko.sk). Naplno začne fungovať obojsmerná elektronická komunikácia a FS bude takýmto spôsobom doručovať subjektom EÚD už za všetky druhy daní," informovala hovorkyňa FS Martina Rybanská.

TREND: PETER KULICH
Neprehliadnite

Maďarský model e-faktúr zostal. Megalomanské plány musí vystriedať realita

Výnimku bude tvoriť doručovanie rozhodnutí zahraničným osobám. Ak tieto osoby nebudú mať zriadenú schránku na ÚPVS a budú ju mať zriadenú na PFS, potom im orgány FS budú doručovať do elektronickej osobnej schránky na PFS.

Prístup osôb k elektronickým službám v rámci osobnej internetovej zóny na PFS zostane aj po ukončení duálneho doručovania na PFS nezmenený. Daňové subjekty budú mať prístup k elektronickej podateľni, k výpisu zo svojho osobného účtu, alebo bude prístupný napríklad spis v elektronickej podobe.

Pokladničný doklad
Neprehliadnite

Podnikatelia najčastejšie porušujú zákon tým, že neevidujú tržby, uvádza Finančná správa