Majitelia či držitelia áut, ktoré v minulom roku používali na podnikanie, majú už iba posledné hodiny na podanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane. Za nesplnenie tejto povinnosti sa môžu daňovníci vystaviť pokute vo výške od 30 do 16-tisíc eur, upozornila v pondelok Finančná správa.

„Daňovník, ktorý v zdaňovacom období roku 2021 používal na podnikanie motorové alebo prípojné vozidlo kategórie L, M, N a O, je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v lehote do 31. januára 2022," pripomenula hovorkyňa FS Martina Rybanská. Daňovník predkladá DP na tlačive, ktoré nájde na portáli finančnej správy. FS rozposlala daňovníkom viac ako 186-tisíc predvyplnených daňových priznaní k tejto dani.

Automaticky vygenerované dáta z informačného systému dostali daňovníci priamo do osobnej elektronickej schránky na portáli FS. Na tomto daňovom priznaní je vypočítaná aj aktuálna sadzba dane. Dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane.

Aj takto vyplnené DP však musí daňovník najskôr skontrolovať a doplniť si aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie 2021, ktoré neboli uvedené v predchádzajúcom daňovom priznaní. Pomôckou na kontrolu a doplnenie údajov je návod uverejnený v obsahu správy, ktorý bol daňovníkovi zaslaný spolu s vygenerovaným daňovým priznaním.

Ďalšie dôležité správy

Lokality v Bratislave, kde sa dajú kúpiť najlacnejšie nehnuteľnosti. Na snímke ulica Vlčie Hrdlo.
Neprehliadnite

Nepriznali ste daň z nehnuteľností? Štát úroky z omeškania odpúšťa len do konca februára