Cieľom zákona je zabrániť internetovým spoločnostiam vyhýbať sa daniam umiestňovaním svojich centrál do štátov Európskej únie s nízkymi daňami. Vďaka takémuto systému internetové giganty neplatia v štátoch, kde tvoria veľký objem tržieb, ako je napríklad Francúzsko, prakticky žiadne dane.

Francúzi odklepli digitálnu daň pre giganty ako Facebook a Google
Návrh zákona stanovuje firmám daň vo výške 3 percentá z objemu ich tržieb vygenerovaných vo Francúzsku. Týkať sa bude spoločností s globálnymi tržbami nad 750 miliónov eur a v prípade samotného Francúzska s tržbami nad 25 miliónov eur.

Po schválení návrhu zákona Národným zhromaždením, teda dolnou komorou parlamentu, bude o dani na budúci týždeň (11. 7.) rozhodovať Senát. Očakáva sa, že návrh prejde aj tam.

Okrem firiem ako Google či Amazon môže zákon zasiahnuť aj ďalšie americké firmy ako Uber a Airbnb, ale aj firmy z Číny či Európy. Spoločnosti však varujú, že na daň môžu doplatiť zákazníci v podobe vyšších cien.