pôvodný súbor:PET fľaše 006.JPG
Zdroj: archiv

Fľaše vyrobené z polyetyléntereftalátu (PET) patria k vďaka svojej pevnosti a odolnosti k najpopulárnejším nápojovým obalom. Len na Slovensku sa ich ročne použije približne 989 miliónov. Napriek vysokému potenciálu pre recykláciu však dnes končí v priemer každá tretia takátko fľaša na skládke alebo v spaľovni.

General Plastic, Kolarovo
Neprehliadnite

Európsky smäd po zelenej ekonomike zvýšil dopyt po PET fľašiach