Podnikatelia na Slovensku trpia nedostatkom pracovných síl. Približne 38 percent zamestnávateľov už muselo z tohto dôvodu odmietnuť pracovnú zákazku. Vyplýva to z aprílového prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska a think-tanku INEKO na vzorke 115 zamestnávateľov z rôznych odvetví priemyslu, služieb a poľnohospodárstva.

Každá druhá

Podľa prieskumu sa každá druhá firma snaží riešiť nedostatok pracovníkov hľadaním pracovnej sily v zahraničí. „Vysoký podiel firiem odmietajúcich zákazky už svedčí o tom, že nedostatok ľudí začína brzdiť ekonomický rast,“ hovorí riaditeľ INEKO Peter Goliaš.

Nedostatok ľudí nepociťuje 15 percent podnikov, polovica zamestnávateľov uviedla v prieskume ich výrazný nedostatok. Pracovníci chýbajú najmä na pozíciách s hrubou mzdou 500 až 800 eur mesačne, nasledujú pozície s platom 800 až 1200 eur za mesiac.

Firmy sa situáciu snažia vyriešiť najmä zvyšovaním efektívnosti práce a každá piata siahla k zamestnaniu ľudí zo znevýhodnenej skupiny, napríklad dlhodobo nezamestnaných, rodičov na materskej dovolenke alebo Rómov. Nezamestnanosť na Slovensku je na rekordných minimách, stále je však najvyššia v regióne a vo viacerých okresoch na východe a juhu krajiny presahuje desať percent.

Firmy pre nedostatok ľudí odmietajú zákazky. Žiadajú organizovanú imigráciu

Prieskum INEKO a PAS o zamestnávaní cudzincov - riešenia Zdroj: INEKO

Inštitút INEKO v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku usporiadali k výsledkom prieskumu seminár s diskusiou o riešeniach nedostatku pracovnej sily na trhu práce.

„Nedostatočná ponuka kvalifikovaných pracovníkov predstavuje pre podniky na Slovensku vážny problém, keďže bráni ďalším investíciám a hospodárskemu rastu,“ vyhlásil vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. Napriek rastúcemu počtu cudzincov na Slovensku je podiel u nás žijúcich cudzincov štyri krát nižší ako v priemernej krajine OECD.

„V niektorých okresoch najmä západného Slovenska potrebujeme cudzincov, aj z tretích krajín,“ pripustil štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš. Situácia na trhu práce je podľa neho mimoriadne napätá a geograficky nerovnomerná. Svedčí o tom prudký rast voľných pracovných miest za posledného 3,5 roka ako aj veľké rozdiely v miere nezamestnanosti medzi okresmi.

Pozor na dumping

Slovensko však podľa neho musí súčasne investovať do zvyšovania kvalifikácie a základných sociálnych a pracovných návykov najmä dlhodobo nezamestnaných ľudí. „Najsilnejšie riziko príchodu cudzincov je sociálny dumping,“ uzavrel s tým, že dve tretiny cudzincov obsadzujú miesta s nízkym príjmom aj kvalifikáciou.

Firmy pre nedostatok ľudí odmietajú zákazky. Žiadajú organizovanú imigráciu

Prieskum INEKO a PAS o zamestnávaní cudzincov - plat Zdroj: INEKO

Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič upozornil, že v priebehu tohto roka prejde rekvalifikáciou a tréningom 60-tisíc domácich uchádzačov o prácu. Úrady práce okrem toho preplácajú vzdelávacie kurzy priamo vo firmách.

Pripomenul tiež, že od začiatku mája sa vďaka novele zákona o službách zamestnanosti uľahčia podmienky pre príchod cudzincov. V okresoch s nezamestnanosťou nižšou ako päť percent sa výrazne znížia obmedzenia a administratíva spojené so zamestnávaním cudzincov na nedostatkové pozície. Na zostavenie zoznamu nedostatkových pozícií má však rezort práce termín až do júna.

Riaditeľka Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií Lucia Šrámková tvrdí, že imigrácia je len jednou z možností ako eliminovať riziká z nedostatku ľudského kapitálu. Medzi hlavné výzvy podľa nej patrí zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva, najmä dlhodobo nezamestnaných a ľudí s nízkou kvalifikáciou.

„Máme paletu dostupných riešení u nás doma. Môžeme prepustiť neefektívne využitý ľudský kapitál z verejného sektora, zvýšiť zamestnanosť matiek s deťmi vo veku do troch rokov a lákať naspäť slovenských odídencov,“ uviedla.

Firmy pre nedostatok ľudí odmietajú zákazky. Žiadajú organizovanú imigráciu

Prieskum INEKO a PAS o zamestnávaní cudzincov - opatrenie vlády Zdroj: INEKO

Argumentom za cudzincov sú aj nároky Slovákov

Ministerstvo hospodárstvo nedávno spustilo v spolupráci s dvomi centrami zdieľaných služieb projekt Vráť sa domov, ktorý ponúka Slovákom na vysokokvalifikovaných pracovných pozíciách vo Veľkej Británii rovnocenné pozície v slovenských centrách podnikových služieb.

Firmy pre nedostatok ľudí odmietajú zákazky. Žiadajú organizovanú imigráciu

Prieskum INEKO a PAS o zamestnávaní cudzincov - čierna práca Zdroj: INEKO

Ako ďalej vyplynulo z ankety, cudzincov firmy zamestnávajú, pretože na domácom trhu už nie je dostatočná ponuka pracovnej sily, aj preto, že domáci pracovníci majú vysoké mzdové nároky. „Na Slovensku sú nezamestnaní len tí, ktorí nechcú pracovať,“ uviedla v anonymnom prieskume respondentka, ktorej firma sa zaoberá pestovaním ovocia.

Spomína skúsenosť, keď pred časom doviezli na zber ovocia autobus Rómov z Bardejova. „Mali slabú pracovnú morálku, preto sme to viac neskúšali. Cudzinci sú podstatne produktívnejší,“ dodala. Podľa ďalšieho respondenta je potrebné v prvom rade zamestnávať občanov Slovenska. „Ak ale ľudia nie sú, treba ich doviezť zvonku, inak sa výroba presunie do zahraničia,“ povedal. Dlhodobý nedostatok pracovných síl je podľa neho najmä v stavebníctve a priemysle.

Zamestnávaniu cudzincov z tretích krajín sa podľa predsedu Moderných odborov Volkswagen Zoroslava Smolinského nebránia ani odborári. Navrhol pritom, aby aj cudzinci mohli byť zamestnávaní cez agentúry podobne, ako to dnes platí pre Slovákov.

Firmy pre nedostatok ľudí odmietajú zákazky. Žiadajú organizovanú imigráciu

Prieskum INEKO a PAS o zamestnávaní cudzincov - cudzinci Zdroj: INEKO

Organizovaná imigrácia ako liek

Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský upozornil, že ďalší rast ekonomiky bude z dôvodu nedostatku pracovníkov limitovaný. „Slovensko nemá plán, ako riešiť dopady demografie. Bez organizovanej imigrácie a bez investícií do vzdelávania a moderných technológií to nepôjde,“ povedal. Podľa neho potrebuje Slovensko v najbližších desiatich rokoch inteligentnú pracovnú imigráciu sto- až dvestotisíc cudzincov.

„Ukážte mi vysokokvalifikovaného Ukrajinca, ktorý by bol ochotný čakať 182 dní na pracovné povolenie. Prečo by mal ísť do krajiny, kde ho nechcú?“ upozornil. „Viacerí majú problém získať povolenie na prácu a pobyt od cudzineckej polície, sťažujú sa na dlhý a komplikovaný administratívny proces,“ dodal Goliaš.

Cudzinecká polícia od mája minulého roka zrýchlila vybavovanie povolení na pobyt pre vybrané skupiny zamestnávateľov – napríklad významných investorov a centrá podnikových služieb. V prípade ostatných žiadateľov o pobyt však naďalej platia dlhé čakacie doby tri a viac mesiacov a náročný administratívny proces, ktorý môže predĺžiť každá drobná chyba v papieroch.

Podľa viacerých účastníkov sa potreba zamestnať viac pracovných imigrantov z tretích krajín bude s rozvojom ekonomiky a starnutím obyvateľstva ďalej prehlbovať.