Korupcia je považovaná za závažný problém tak vo verejnom ako aj súkromnom sektore. „Má prvky mafiánskeho správania a v mnohých sférach je úplne bezbrehá,“ konštatuje prevádzkový riaditeľ TÜV SÜD Slovakia Martin Tichý. Negatívny trend potvrdzujú aj protikorupčné rebríčky. Kým okolité krajiny sa v nich posúvajú na vyššie priečky, Slovensko stagnuje. V minuloročnom rebríčku vnímania korupcie od Transparency International skončilo na 54. mieste.

Korupční zamestnanci ohrozujú firmu

Ako najpostihnutejšie odvetvia sa uvádzajú hlavne IT biznis, stavebníctvo, potravinársky priemysel napojený na obchodné siete či farmaceutický priemysel. „Pre niektoré oblasti je korupcia súčasťou ich fungovania a rozbiť tieto štruktúry bude veľmi náročné. Mnohé firmy v súkromnom sektore vnímajú riziko odhalenia ako minimálne a korupcia sa stala ich biznisovým štandardom,“ vysvetľuje profesorka na Fakulte ekonomických a sociálnych vied UK a členka Správnej rady Transparency International Slovensko Emília Sičáková Beblavá.

Podľa nej sa môže situácia začať meniť akonáhle sa zvýši represná kapacita, kontrola, kapacita polície, súdov a prokuratúry. Či sa to podarí prijatím novej protikorupčnej politiky, ktorú schválila vláda koncom roka 2018, ukáže čas. V rámci nej sa počíta napríklad s vytvorením Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Podľa Martina Tichého by to malo pomôcť, „no je to len časť skladačky, ktorá musí do seba zapadnúť, aby bol protikorupčný systém funkčný“.

Veľkou motiváciou firiem však je aj dva roky fungujúci zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Štát ich totiž môže stíhať, môže spoločnosť  zrušiť alebo pokutovať v prípade, ak nejaký ich zamestnanec alebo oni sami budú korumpovať svoje prostredie. „Bez ohľadu na etiku a kultúru v konkrétnej firme budú mať manažéri čisto pragmatickú potrebu vyriešiť túto otázku,“ dodáva Emília Sičáková Beblavá.

Firmy dokážu postaviť účinnú obranu proti úplatkom

Aj keď zatiaľ nebola v súvislosti s korupčným správaním odsúdená žiadna firma, Martin Tichý to nepovažuje za niečo nezvyčajné. „Aj v Česku chvíľu trvalo, kým padol prvý rozsudok.“ Vedenie firiem by podľa neho určite nemalo podceňovať spomínaný zákon, nakoľko korupčné správanie zamestnancov môže ohroziť celú organizáciu. „Vybudovanie etického interného prostredia nie je beh na krátku vzdialenosť a získavanie dôvery vlastných zamestnancov bude vyžadovať úsilie celej firmy“, pridáva skúsenosti z tejto oblasti advokát Pavel Nechala.

Firmy potrebujú protikorupčných profesionálov

Podnikom by pomohlo, keby prijali človeka na pozíciu „orgán súladu (compliance manager)“. Najlepšie profesionála, ktorý sa vyzná v protikorupčnom manažmente a rozumie logike opatrení. „Musí mať garantovanú istú pozíciu a nemôže ho hocikto úkolovať. Len tak budú ľudia ochotní sa naňho s dôverou obracať so svojimi podozreniami a budú mať stopercentnú istotu, že to začne diskrétne prešetrovať,“ konštatuje Emília Sičáková Beblavá.

Presadzovanie pravidiel pre zabránenie korupcie môže pritom ušetriť nemalé peniaze, keďže celosvetovo sa na úplatky minie ročne až bilión dolárov. Dnes si protikorupčné pravidlá vynucujú na Slovensku najmä medzinárodné firmy, ktoré tu majú zastúpenie a pre ktoré je boj proti korupčnému správaniu ich zamestnancov jednou z priorít. To, že sa prostredie postupne mení, preukazuje aj dopyt po protikorupčných opatreniach. „Viaceré slovenské subjekty sa pýtajú na etické kódexy, whistleblowingové schémy, tréningy a podobne“, dodáva Pavel Nechala. „Či už sú to súkromné firmy alebo verejné inštitúcie, nemusia pri nastavovaní protikorupčných procesov vymýšľať všetko od začiatku. Stačí sa inšpirovať normou ISO 37001, ktorá obsahuje všetky najúčinnejšie aktivity pre boj proti korupcii,“ dodáva Martin Tichý.

ISO 37001 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenia k vytvoreniu systému manažérstva proti úplatkárstvu, k jeho následnej implementácii, udržiavaniu, prehodnocovaniu a zlepšovaniu. Zaoberá sa úplatkárstvom vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore; úplatkárstvom celých organizácií či jednotlivých zamestnancov a obchodných partnerov; priamym a nepriamym úplatkárstvom cez tretie strany.

Zavedenie systému má firme pomôcť predchádzať, odhaľovať a reagovať na podplácanie a dodržiavať zákony proti korupcii a jej dobrovoľné záväzky. Najdôležitejším prvkom predpisu je určite zavedenie správneho mechanizmu pre hodnotenie rizík úplatkárstva a implementácia riadiacich prvkov proti úplatkárstvu do organizácie spoločnosti, vyzdvihol Martin Tichý z TÜV SÜD Slovakia (www.tuv-sud.sk).