Súkromná spoločnosť chce v Spišskej Novej Vsi rozšíriť svoju prevádzku na zhodnocovanie starých vozidiel o proces zhodnocovania katalyzátorov z automobilov. Následne chce z nich získavať vzácne kovy. Celkové predpokladané investičné náklady predstavujú 1,35 milióna eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý už firma predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA.

Mechanická a chemická úprava

Navrhovanú činnosť chce firma realizovať vo svojich súčasných halách v okrajovej časti priemyselného areálu mesta, a to doplnením zariadenia na zhodnocovanie katalyzátorov. Denne plánuje spracovať do 1 500 kilogramov starých katalyzátorov pomocou technológie mechanickej a chemickej úpravy.

„Katalyzátory s keramickým vnútrom obsahujú priemerne dva až tri gramy platinových kovov na kilogram PGM (kovy platinovej skupiny, pozn. red). Teda po spracovaní 1 500 kg za deň, je získaný výťažok 3 000 až 4 500 g drahých kovov,“ uvádza sa v predloženom zámere.

Ekologická likvidácia

Hlavným cieľom zberu a spracovania starých katalyzátorov je podľa firmy efektívna a ekologická likvidácia. „Prínosom realizácie tohto projektu v dotknutom území je komplexnosť riešenia nakladania s odpadmi určenými pre ich ďalšie využitie ako druhotnej suroviny - ich recykláciu,“ uviedla ďalej v zámere. Predpokladaná doba začiatku prevádzky je jún tohto roka.

Firma Kovozber pôsobí v oblasti nakladania s kovovým odpadom. Vykonáva zber, výkup, zhromažďovanie, úpravu, triedenie a následnú expedíciu odpadov. Svoje pobočky má v ôsmich okresných mestách.

Ďalšie dôležité správy

veterná elektáreň
Neprehliadnite

Vietor získava na sile. Investície do veternej energie sú však na Slovensku stále slabým vánkom