Finančná správa sprístupnila nový portál e-commerce. Slúžiť bude od 1. júla na preclievanie zásielok z krajín mimo Európskej únie s hodnotou tovaru do 150 eur. Klienti sa tak môžu oboznámiť s verejnou zónou nového portálu na preclievanie. Privátnu zónu, v ktorej budú klienti preclievať svoj tovar, finančná správa sprístupní do konca júna.

Colné vyhlásenie na všetok tovar

Od 1. júla budú musieť kupujúci podať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z tretích krajín. Pravidlá pre clo sa nemenia, clo klient zaplatí až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 eur.

Neplatí to však pre DPH, ktorú budú musieť klienti od júla zaplatiť v prípade všetkých zásielok. Na preclievanie zásielok s nízkou hodnotu, teda s hodnotou tovaru do 150 eur, bude slúžiť nový portál e-commerce.

wall st, burza, akcie, investovanie
Neprehliadnite

Finančná bublina stráca paru. Investori utekajú k hodnote

Pôjde o jednoduchý a rýchly spôsob preclievania. Finančná správa chce klientom novú situáciu uľahčiť, v predstihu preto sprístupnila verejnú zónu nového portálu, ktorú nájdu na: https://www.ecm.financnasprava.sk/

Klienti vo verejnej zóne nájdu základné informácie pre podanie colného vyhlásenia, postup podávania colného vyhlásenia, zatrieďovanie tovaru, prepočet hodnoty na eurá či linky na platnú legislatívu. Pre jednoduchšiu orientáciu sú informácie rozdelené do viacerých okruhov, ktoré sa dajú jednotlivo rozkliknúť pre podrobnejšie informácie.

Prepočítanie hodnoty zásielky

Verejná zóna umožní klientom napríklad prepočítať hodnotu zásielky na euro ešte pred samotným podaním elektronického colného vyhlásenia. Vopred si tak budú môcť preveriť, či ich objednaný tovar budú môcť precliť zjednodušeným spôsobom prostredníctvom nového e-commerce portálu.

V opačnom prípade, ak bude hodnota zásielky nad 150 eur, alebo budú tovary predmetom spotrebnej dane resp. zákazov a obmedzení (alkohol, tabak, zbrane) budú musieť podať rozsiahlejšie štandardné colné vyhlásenie prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka (CEP).

Nové pravidlá e-commerce sa budú týkať všetkých, právnických aj fyzických osôb, ktoré si objednávajú tovar z tretích krajín, napríklad z Veľkej Británie, Číny či zo Spojených štátov amerických.

Na ilustračnej snímke sídlo Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v Bratislave.
Neprehliadnite

Finančná správa aktualizovala Index daňovej spoľahlivosti

Platiť budú spoločne pre všetky krajiny Európskej únie. Ich cieľom je vytvoriť spravodlivejšie podmienky na trhu a odstrániť narúšanie hospodárskej súťaže medzi predávajúcimi/dodávateľmi z Európskej únie a tretích štátov.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ.

Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

TASR o tom informovala hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Martina Rybanská.