Takisto v súlade s očakávaniami nezmenila svoje hlavné úrokové sadzby.

Rada guvernérov uviedla, že zotavovanie ekonomiky a pokrok smerom k splneniu strednodobého inflačného cieľa umožňuje postupné obmedzenie tempa nákupu aktív v najbližších kvartáloch. Upozornila však, že naďalej je potrebná menová akomodácia, aby sa inflácia v strednodobom horizonte stabilizovala na cieľovej úrovni 2 percent.

Čisté nákupy nie sú vylúčené

Rada guvernérov očakáva, že v prvom štvrťroku 2022 bude v rámci programu PEPP nakupovať nižším tempom než v predchádzajúcom kvartáli a že na konci marca 2022 program PEPP zastaví. Upozornila však, že v prípade potreby môže obnoviť čisté nákupy v rámci PEPP, aby pomohla ekonomikám eurozóny zvládnuť negatívne šoky spôsobené pandémiou.

WA 7 Frankfurt - Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová gestikuluje počas tlačovej konferencie, ktorá sa konala po zasadnutí Rady guvernérov vo Frankfurte vo štvrtok 28. októbra 2021. Inflácia v eurozóne bude zvýšená dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo, uviedla Lagardová. Na budúci rok by však mala opäť klesnúť z dôvodu oslabenia rastu cien energií a zníženia nedostatkov v rámci dodávateľských reťazcov. FOTO TASR/AP 

President of European Central Bank Christine Lagarde spea
Neprehliadnite

Šéfka ECB sprísnenie menovej politiky odmieta. Poškodilo by to príjmy domácností

Rada okrem toho rozhodla o predĺžení horizontu reinvestovania plného objemu splátok istiny z dlhopisov získaných v rámci programu PEPP minimálne do konca roka 2024.

Rada guvernérov tiež ponechala svoje hlavné úrokové sadzby nezmenené, to znamená, že kľúčová sadzba zostala na nule, depozitná sadzba na -0,50 percenta a sadzba na jednodňové refinančné operácie na 0,25 percenta.


pôvodný súbor:euro001.jpg
Neprehliadnite

Európska centrálna banka chce mať do roku 2024 novú podobu eurobankoviek

Aby ECB zabezpečila postupnú redukciu nákupov aktív a tiež to, že nastavenie menovej politiky zostane v súlade so stabilizáciou inflácie v strednodobom horizonte na dvojpercentnom cieli, v druhom kvartáli 2022, teda po ukončení programu PEPP, zvýši mesačné čisté nákupy v rámci programu nákupu aktív APP na 40 miliárd eur, a potom ich v treťom štvrťroku 2022 zníži na 30 miliárd eur a od októbra 2022 na 20 miliárd eur. Aktuálne v rámci programu APP nakupuje aktíva tempom 20 miliárd eur mesačne.

WA 7 Frankfurt - Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová gestikuluje počas tlačovej konferencie, ktorá sa konala po zasadnutí Rady guvernérov vo Frankfurte vo štvrtok 28. októbra 2021. Inflácia v eurozóne bude zvýšená dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo, uviedla Lagardová. Na budúci rok by však mala opäť klesnúť z dôvodu oslabenia rastu cien energií a zníženia nedostatkov v rámci dodávateľských reťazcov. FOTO TASR/AP 

President of European Central Bank Christine Lagarde spea
Neprehliadnite

Na ECB rastie tlak, aby pristúpila k sprísneniu menovej politiky. To ale Lagardová odmieta

Cieľom je stabilizácia rastu cien

Rada guvernérov naďalej predpokladá, že program nákupu aktív APP bude pokračovať, kým to bude potrebné na umocnenie stimulačného vplyvu nastavenia základných sadzieb. Program sa skončí až tesne predtým, ako ECB začne zvyšovať svoje kľúčové sadzby.

ECB bude tiež pokračovať v reinvestovaní plného objemu splátok istiny z dlhopisov získaných v rámci programu nákupu aktív APP ešte dlhší čas po tom, ako začne zvyšovať úrokové sadzby a v každom prípade tak dlho, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivých likvidných podmienok a vysokého stupňa menovej akomodácie.

Rada guvernérov tiež vyhlásila, že je pripravená upraviť všetky svoje nástroje, ak to bude potrebné, na to, aby sa tempo rastu cien v strednodobom horizonte stabilizovalo na jej dvojpercentnom cieli.

ECB
Neprehliadnite

ECB sa domnieva, že inflácia v eurozóne dosiahne v novembri svoj vrchol