Vývoz liekov zo Slovenska do zahraničia sa podľa farmaceutických firiem nezníži ani po úpravách liekových zákonov, ktoré navrhlo ministerstvo zdravotníctva. Zástupcovia výrobcov a dodávateľov liekov sa dokonca obávajú, že zákon, ktorý má dostať reexport pod kontrolu, vôbec nebude platný. Dôvodom je jeho rozpor s legislatívou Európskej únie.

Obmedzenie vývozu je problematické

V novele sa navrhuje, aby firma alebo osoba, ktorá bude chcieť lieky vyviezť do zahraničia, musela svoj zámer oznámiť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečív (ŠÚKL). Ak ústav do 30 dní vývoz nezakáže, lieky môžu byť vyvezené do zahraničia. Ak by pre vývoz hrozil nedostatok liekov pre pacientov u nás, úrad by vývoz mohol zakázať. Pri oznámení vývozu by zároveň firma mala zaplatiť poplatok vo výške sto eur.

„V kontexte európskeho práva a judikatúry Európskeho súdneho dvora je to zavádzanie netarifných obmedzení voľného pohybu tovaru. Bez súhlasu Európskej komisie bude takéto ustanovenie v našej legislatíve neplatné,“ upozornili v rámci pripomienkového konania Slovenská asociácia farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS), Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) a Asociácia generických výrobcov liečív (GENAS).

Obmedzenie voľného pohybu tovaru v krajinách EÚ je podľa riaditeľa pre vonkajšie vzťahy SAFS Štefana Mesároša možné iba vtedy, keď je to nevyhnutné pre verejný záujem. Ohrozenie zdravia občanov v dôsledku nedostatku istého lieku na trhu by k takýmto prípadom mohlo patriť. Je však potrebné preukázať, že nedostatok liekov skutočne hrozí.

„Zákaz vývozu lieku by bol možný iba vtedy, keď by sa preukázal jeho akútny nedostatok na Slovensku pri konkrétnom lieku. Vtedy by sme sa obrátili na Európsku komisiu a žiadali súhlas so zákazom vývozu,“ uviedla pre ZdravéZdravotníctvo.sk Martina Lidinská z ministerstva zdravotníctva. Otázna je však aj legitímnosť zavedenia poplatku sto eur, povinnosť vývoz vopred oznamovať a čakacia lehota tridsať dní, ktoré tiež reexport komplikujú. Samotné ministerstvo sa zatiaľ nevedelo vyjadriť k tomu, ako chce tieto opatrenia ustáť v konfrontácii so zákonmi EÚ. „Viac budeme vedieť až po zhodnotení medzirezortného pripomienkového konania,“ povedala M. Lidinská.

Nespokojnosť s novým určovaním cien

Kritiku si vyslúžil aj ďalší návrh ministerstva zdravotníctva. Určovanie cien liekov sa má podľa neho zmeniť z druhej najnižšej ceny v EÚ na priemer z troch najnižších cien. Pozitívny efekt tejto zmeny je však neistý.

„Cena tvorby lieku podľa druhej najnižšej priniesla viacero problematických bodov, napríklad zvýšený reexport liekov mimo územia SR. Priemer troch z najnižších cien by mal priniesť spravodlivejšie oceňovanie ceny lieku, pričom stále ostane výrazná úspora štátu na liekoch,“ uviedol pre TREND Rastislav Pullmann, riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR.

Farmaceutické firmy však nesúhlasia. Zmena im podľa všetkého neprinesie to, v čo dúfali. „Predkladaná novela, aj keď sa zdá na prvý pohľad spravodlivejšia, prinesie ďalšie zníženie u viac ako 800 cien liekov oproti súčasnosti, čím príde k ďalšiemu navýšeniu vývozu liekov zo Slovenska a ohrozeniu slovenských pacientov,“ tvrdia SAFS, GENAS a ADL. Výrobcovia preto navrhujú zvýšenie cien liekov na úroveň tretej najnižšej v EÚ.

Š. Mesároš však zároveň pre ZdravéZdravotníctvo.sk pripustil, že vývoj cien sa časom môže zmeniť a priniesť zdraženie niektorých liekov aj vtedy, keď ministerstvo presadí svoj súčasný zámer. „Ani v prípade referencovania cien liekov na úroveň tretej najnižšej v EÚ by ale nedošlo k dramatickému nárastu cien,“ doplnil Š. Mesároš.

Práve zdraženia liekov sa obáva občianske združenie Fórum nezávislých názorov, ktoré založil lekár Ladislav Laho. „Nie sú nám známe žiadne dôvody, pre ktoré ministerstvo navrhuje zmenu cenovej regulácie. Sme presvedčení, že takáto zmena nemôže byť prínosná ani pre pacientov, ani pre zdravotné poisťovne,“ uviedlo združenie v pripomienkovom konaní. Požaduje preto, aby zákon ostal vo svojej pôvodnej podobe.

Ktoré pripomienky napokon ministerstvo zdravotníctva do svojho návrhu zákona zapracuje by mohlo byť známe už v najbližších dňoch. 

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch