V roku 2021 na Slovensku zadržali 1 162 kusov falzifikátov eurových bankoviek. Je to najmenej od zavedenia eura. Najväčší podiel tvorili falzifikáty nominálnej hodnoty 50 a 20 eur.

Počet falzifikátov v obehu sa znížil

Zadržaných bolo vlani aj 1 592 kusov falzifikátov eurových mincí, čo je zasa najviac za posledných päť rokov. TASR o tom informovalo oddelenie komunikácie Národnej banky Slovenska (NBS).

Z celkového množstva zadržaných eurobankoviek bolo v hotovostnom peňažnom obehu zadržaných 1 016 kusov, teda 87,4 percenta. V porovnaní s rokom 2020, v ktorom bolo v obehu zachytených 1 145 kusov falzifikátov, NBS zaznamenala pokles o 11,3 percenta.

V roku 2020 bolo celkovo na Slovensku zadržaných 16 294 kusov falzifikátov eurobankoviek. NBS vysvetlila, že veľký rozdiel v celkovej štatistike medzi rokmi 2020 a 2021 je spôsobený jedným mimoriadnym prípadom z augusta 2020, keď orgány činné v trestnom konaní zadržali pred uvedením do obehu spolu 15 002 falzifikátov eurobankoviek.

Je možné ich odhaliť

Kvalita zadržaných falzifikátov je podľa NBS prevažne dobrá. Napriek tomu je možné falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť. ,,Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom – pohľadom – naklonením," priblížilo oddelenie komunikácie banky.

Test aj s ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému, na internetovej stránke Európskej centrálnej banky (ECB) a stránkach národných centrálnych bánk Eurosystému.

V roku 2021 bolo zároveň na Slovensku zadržaných 1 592 kusov falzifikátov eurových mincí. Najväčší podiel podľa NBS tvorili falzifikáty mincí v nominálnej hodnote 2 eurá (88,3 percenta). Všetky boli zadržané v obehu.

Minciam sa venuje menšia pozornosť

Banka priblížila, že z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Najdostupnejšou pomôckou na rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. ,,Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou," dodala NBS.

Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Ďalšie dôležité správy

Jedno a dvojcentové mince
Neprehliadnite

Hodnota nákupov sa bude zaokrúhľovať, aby sa obmedzil obeh menších mincí