S doterajšími čierno-bielymi kontrolnými známkami môžu byť alkohol, cigarety, cigary a tabak označované až do júla 2016.

Nové kolky, ktoré obsahujú aj napríklad takzvanú hĺbkotlač, vyrába od novembra už výlučne štátna Mincovňa Kremnica. Dôvodom zmeny bola lepšia kontrola nad počtom vydaných známok a priznanou spotrebnou daňou zo strany výrobcov, dovozcov a distributérov alkoholu a tabakových výrobkov.

Zhruba 400 týchto subjektov si doteraz mohlo nechať kolky tlačiť vo vybraných tlačiarňach aj mimo územia Slovenska. Tie ale automaticky ministerstvu financií nehlásili, koľko kolkov a komu vydali.

Zatiaľ čo pri fľašiach s alkoholom sa na nové známky prechádza od 1. novembra, pri tabakových výrobkoch je „prekolkovanie“ postupné: od novembra budú už výlučne nové známky pre cigarety, pre tabak nastúpia od 1. decembra a pri cigarách od januára 2015.

Doterajšie známky budú existovať paralelne do konca marca 2015.

Porovnanie známok na cigaretách

Fajčíte a pijete? Pozrite si nové štátne kolky

Porovnanie stará/nová známka - cigarety Zdroj: Finančná správa SR

Nové kontrolné známky na alkohol (rôzne veľkosti)

Fajčíte a pijete? Pozrite si nové štátne kolky

Nová kontrolná známka - alkohol Zdroj: Finančná správa SR

Fajčíte a pijete? Pozrite si nové štátne kolky

Nová kontrolná známka - alkohol (2) Zdroj: Finančná správa SR

Fajčíte a pijete? Pozrite si nové štátne kolky

Nová kontrolná známka - alkohol (3) Zdroj: Finančná správa SR