Od budúceho roka sa exekúcie výrazne zmenia, viac zohľadnia sociálnu situáciu dlžníkov. Považujete to za dobrý krok?

28 % Neviem / nevyjadrujem sa / iné

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron
V zásade to je krok správnym smerom. V sociálne ohrozených skupinách by bolo dobré postrážiť, aby to nemalo aj negatíny dopad na príjemcu peňazí. Tým nie je exekútor, ale napríklad aj osamelá matka, pre ktorú môžu tvoriť alimenty význačnú časť príjmu.

Radúz Dula, country manager Slovensko, amazingplaces.sk
Problémom je skôr nevedomosť klientov splátkových spoločností a výška poplatkov. Sociálna situácia by sa mala posudzovať už pri poskytovaní splátkového predaja a riziko by mali niesť poskytovatelia služby.

Martin Melišek, CFO, Softec
Považujem za nešťastnú snahu robiť týmto spôsobom sociálnu politiku. Štát by mal podporu nízkopríjmových skupín, vrátane výchovy k zodpovednosti robiť cez iné kanály a hlavne za svoje peniaze, nie za peniaze veriteľov. Úplne iná otázka je kompetencia exekútorov a ich zodpovednosť pri „neštandardných postupoch“, ktorá stále nie je skutočne vyriešená.

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.
Nerozumiem tejto problematike. Na jednej strane mám pohľad, že človek má byť zodpovedný a nezadlžovať sa spôsobom, ktorý ho potom zruinuje. Iný pohľad človeku sa môže v živote stať veľa vecí a príliš prísna, rázna exekúcia sa môže stať osudnov.

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava
Nemyslím si, že predĺžiť splatnosť a tak generovať nové úroky je zrovna to správne riešenie na problém vysokých poplatkov za staršie exekúcie a následne vygenerované úroky. V každom prípade exekučná amnestia by sa nemala v budúcnosti riešiť odpustením istiny. Bolo by to spoločensky nezodpovedné dať ľuďom signál, že nesplácať svoje záväzky je v poriadku.

Peter Vilem, riaditeľ, Vema, s.r.o., Bratislava
Myslím, že navrhované riešenie je viac populistický krok, ako reálne riešenie. Som toho názoru, že každý by mal vyskakovať len do výšky svojho príjmu a toto by malo platiť pre každého, či je to fyzická osoba alebo aj štát.
Venujme viac času vzdelávaniu ľudí a vyžadujme zodpovednosť a racionálny prístup v každej oblasti.

Richard Willmann, riaditeľ, crooce.com
Je to nesystémové, nesprávne ale v týchto časoch veľmi potrebné riešenie. Problémom je, že pomáha nie len tým dlžníkom, ktorí to potrebujú ale všetkým. Aj tým nezodpovedným. Je to ako všetko beh na dlhú trať. Je potrebné zvýšiť finančnú gramotnosť obyvateľstva, opakovať, že na dovolenku sa za spotrebák naozaj necestuje a zároveň urobiť revíziu poplatkov u exekútorov. Často sa exekúcie vykonávajú tak, aby odmena exekútora bola čo najvyššia.

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava

Kristína  Čambalová, Managing Director , Kharisma

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, IPESOFT spol. s r.o.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava 

23 % Skôr áno, mnohí dlžníci sa z problémov sami nedostanú

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava
Každá nepriaznivá situácia by mala mať východisko ako sa z nej dostať a ak to ten človek skutočne chce, treba mu pomôcť.

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management
Je potrebné doplniť to, že treba nastaviť pravidlá a procesy, ktoré zohľadnia nielen sociálnu situáciu dlžníka, ale rovnako aj odhalia, či sa jedná o reálny prípad, alebo prípadne odhalia jedincov, ktorý len hľadajú dieru v systéme.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio
Do niektorých situácií v živote sa človek dostane aj nie vlastnou vinou. Takéto riešenie preto považujem za ústretový krok. Rád si ale počkám na to, ako to bude vyzerať vo finále.

Stanislav Verešvársky, managing director a výkonný riaditeľ, DanubiaTel, a.s.
Ale privítal by som aj zmeny, ktoré obmedzia možnosti manipulatívneho a zavádzajúceho predaja a poskytovanie takmer úžerníckych a nevýhodných služieb. Lebo práve tieto praktiky často vedú priamo k exekúciám a ničia mnoho osudov.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Anna Hudáková, business & HR consultant

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava 

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava 

23 % Určite nie, veritelia sa ťažšie dostanú k svojim financiám

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Vymožiteľnosť práv je pre zdravé fungovanie ekonomiky nevyhnutná. Zodpovednosť za svoje rozhodnutia (aj dlhy) je nevyhnutná pre zdravé fungovanie spoločnosti. A tento návrh k tomu neprispieva.

Peter  Musil, managing director, Merck Sharp & Dohme
Vymožiteľnosť pohľadávok na Slovensku je značne komplikovaná už aj teraz a uvedená právna úprava vymožiteľnosť pohľadávok ešte viac zníži či v niektorých prípadoch dokonca úplne znemožní. Som presvedčený, že táto zmena značným spôsobom zvýši počet nesplácaných pohľadávok a zároveň spôsobí nárast počtu exekúcií ktoré budú zastavené v zmysle zákona o ukončení niektorých exekučných konaní. Tieto zmeny taktiež zhoršia postavenie aj samotných dlžníkov, nakoľko predĺžením lehoty na úhradu záväzkov sa predlží aj doba úročenia záväzku.

Miron Zelina, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva, Privatbanka, a.s.
Veľa socializmu škodí

Stanislav Hreha, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Pri požičiavaní peňazí alebo nákupe tovaru či služieb sa bude táto záležitosť brať tiež do úvahy? Že veriteľ bude tiež chránený a bude mu to zohľadnené na daniach? Potom štát robí správne. Ale ak znovu len veriteľ bude škodný, tak niekde sa robí chyba.

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko, a.s.
Je to jen další krok v systematickém zhoršování vymožitelnosti práva. A nepochybně přibudou i další...

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.,s.r.o., Bratislava
Je povinnosťou štátu chrániť veriteľov a nie dlžníkov. Výnimkou by mohli byť iba prípady, keď by štát kompenzoval majetkovú ujmu veriteľom, ktorú by štát spôsobil ochranou dlžníkov.

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava
Ešte viac to bude motivovať nezodpovedných ľudí zadĺžovať sa nad svoje možnosti a prenesie sa zodpovednosť na veriteľov. Nesúhlasím.

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

18 % Skôr nie, upraviť treba výšku daní a odvodov

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
Ide o populistické opatrenie, ľudia v konečnom efekte kvôli zvýšeným úrokom môžu zaplatiť ešte viac. Takze z dlhodobého hľadiska výšku exekúcie preplatia.

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group

Roman Berger, výkonný riaditeľ, Niké

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

8 % Určite áno, exekútori majú príliš silné kompetencie

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool, s.r.o., Košice

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas, s.r.o.