Európsky investičný fond (EIF), ktorý patrí do skupiny Európskej investičnej banky (EIB), poskytne skupine UniCredit dve záruky v hodnote 370 miliónov eur na podporu investícií realizovaných malými a strednými podnikmi v siedmich krajinách EÚ vrátane Slovenska. Európska komisia v stredu spresnila, že podporia investície v Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku.

Záruky EIF zastrešené programom InvestEU umožnia banke UniCredit poskytnúť úvery za výhodných podmienok 2 500 malým a stredným podnikom a malým podnikom so strednou kapitalizáciou v celej Európe a zaistiť investície do reálnej ekonomiky vo výške jednej miliardy eur. Pôjde predovšetkým o investície, ktoré prispejú k ekologickej a digitálnej transformácii, ale aj na podporu kultúrneho, vzdelávacieho a sociálneho sektora.

V rámci stratégie UniCredit v oblasti ekologických úverov budú úvery poskytované aj bytovým družstvám a fyzickým osobám na ich investície do obnoviteľných zdrojov energie, energetickej účinnosti obytných budov a na rozvoj udržateľnej mobility.

Kľúčový nástroj podpory

Eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni v správe pre médiá uviedol, že InvestEU je kľúčovým nástrojom na podporu malých a stredných podnikov v celej Európe. "Vďaka tejto dohode budú môcť podniky v Bulharsku, Chorvátsku, Česku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a v Slovinsku urýchliť prechod na ekologickejšie a digitálnejšie hospodárstvo, napríklad prostredníctvom investícií do energetickej účinnosti obytných budov," uviedol komisár. Dodal, že uvedené investície pomôžu aj pri vytváraní pracovných miest.

UniCredit je historicky jedným z najväčších poskytovateľov podporného bankovníctva – riešení medzinárodných finančných inštitúcií a miestnych agentúr v oblasti podpory. Za posledné roky sprostredkoval podnikom v strednej a východnej Európe financovanie v hodnote viac ako siedmich miliárd eur s využitím záručných schém, a podporil vyše 35-tisíc klientov v regióne, najmä malé a stredné podniky.

Hlavným poslaním EIF je podporovať mikropodniky, malé a stredné podniky v Európe tým, že im pomáha získať prístup k financovaniu a rizikovému kapitálu. Európsky investičný fond je aktívny aj v oblasti podpory investícií do klimatických a infraštrukturálnych fondov so silným zameraním na environmentálnu udržateľnosť.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračná fotografia
Neprehliadnite

EIB poskytne 194 miliónov eur na modernizáciu železničnej infraštruktúry na Záhorí