Zimná ekonomická predpoveď pre rok 2023, ktorú vydala Európska komisia (EK), tvrdí, že za rok 2023 dosiahne hrubý domáci produkt (HDP) v EÚ rast 0,8 percenta , v eurozóne o niečo viac, a to 0,9 percenta. Pre rok 2024 to má byť až 1,6 percenta pre celú úniu a pre eurozónu 1,5 percenta. Infláciu predpovedá na priemernej úniovej úrovni 6,4 percenta za rok 2023, pričom eurozóna má byť o niečo odolnejšia, predpokladá sa inflácia na úrovni 5,6 percenta. Tieto čísla sú o niečo priaznivejšie ako únia zaznamenala za posledný rok, kedy inflácia dosiahla až 9,2 percenta.

Slovensku predpovedá EK o niečo ostrejší rast ekonomiky, avšak za cenu vyššej inflácie. HDP má vzrásť v roku 2023 o 1,5 percenta a v roku 2024 až o dve percentá. Strašiak vysokej inflácie však stále nie je zažehnaný, inflácia má ostať na úrovni úniového priemeru z minulého roka, a to 9,7 percenta. V roku 2024 sa však má situácia mierne ustáliť a inflácia sa odhaduje na 5,3 percenta. Pre porovnanie, priemerná inflácia na Slovensku dosiahla úroveň až 12,1 percenta.

EIB schválila investície v objeme 5,5 miliardy eur

V stredu 15. februára predstavenstvo Európskej investičnej banky (EIB) odobrilo investície vo výške 5,5 miliardy eur do zelenej energetiky, podnikateľských sektorov, prepravy, zdravotníctva či vzdelávania naprieč Európou, ale aj svetom. „Dnes schválená podpora EIB pre transformačné projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie je dôkazom nášho pevného odhodlania podporiť plán REPowerEU ďalším financovaním čistej energie, aby Európa mohla ukončiť závislosť od dovozu fosílnych palív. Ide o kľúčové záležitosti pre európskych občanov a my máme v úmysle urobiť v budúcnosti ešte viac,“ uviedol prezident EIB Werner Hoyer.

Z investičného balíka bude smerovať väčšina práve do obnoviteľnej energetiky, konkrétne 2,4 miliardy eur. Podpora bola schválená aj pre rôzne infraštruktúrne projekty. EIB podporí priamo aj vybrané firmy, podnikajúce v týchto strategických odvetviach.

Investičná banka podporila aktivity na Slovensku

Euróspka investičná banka informovala o tom, že za rok 2022 investovala na slovenskom trhu 55 miliónov eur. Investovala primárne do klimatických sektorov, vyváženého regionálneho rozvoja a do podpory malých a stredných podnikov. Lilyana Pavlova, viceprezidentka EIB a riaditeľka pre operácie na Slovensku, povedala, že skupina EIB je odhodlaná zostať stabilným partnerom Slovenska aj v čase krízy a reagovať na potreby slovenského hospodárstva. „V minulom roku bolo naše úsilie zamerané na podporu podnikov pri ich raste, rozvoji a zabezpečovaní pracovných miest,“ dodala. EIB zároveň uviedla, že od roku 1992 investovala na Slovensku 9,7 miliardy eur.

Švédsko po tretíkrát prevzalo predsedníctvo v Rade EÚ

Švédsko vo svojom vyhlásení o vedení Rady Európskej únie spomína medzi prioritami hlavne pokračovanie podpory Ukrajiny v ozbrojenom konflikte. Taktiež podtrháva dôležitosť voľnej, otvorenej ekonomiky na úniovej úrovni, ktorú považuje za tvorcu bohatstva Európanov. Medzi ostatné priority, samozrejme, patrí zameranie na zelenú energetiku a zníženie zaťaženia životného prostredia a zníženie závislosti od fosílnych palív. Do akej miery sa túto agendu podarí presadiť, však ostáva nateraz otázne. Švédi by chceli zrýchliť implementáciu plánu Fit for 55 – čo je plán Európskej komisie na zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 55 percent do roku 2030.

Európska lieková agentúra zverejnila prehľad za rok 2022

Európska lieková agentúra (EMA) zverejnila prehľad štatistík za rok 2022. Hovorí o nových liekoch, ktoré odsúhlasila pre použitie a hlási, že hodnotila až 41 nových aktívnych látok. Medzi novinky patria liečivá v oblastiach, ako je liečba rakoviny, endokrinných či neurologických problémov. EMA odsúhlasila až 12 nových aktívnych látok, ktoré sa môžu používať pri liečbe rakoviny.

EMA taktiež vydala nové odporúčania pre použitie niektorých liečiv vo výnimočných prípadoch, či schválila liečebné postupy na vzácne a exotické ochorenia.