Poľnohospodárstvo v Európskej únii prispieva k celosvetovému zásobovaniu potravinami len obmedzene a v súčasnosti je skôr drahým supermarketom než svetovou sýpkou. EÚ je pritom najväčším svetovým vývozcom poľnohospodársko-potravinárskych produktov. Vyplýva to zo správy, ktorú dnes zverejnil Svetový fond na ochranu prírody (WWF). Upozorňuje napríklad, že krajiny EÚ dovážajú viac kalórií a bielkovín, než predávajú do iných regiónov. Tým pripravujú ostatné trhy o 11 percent kalórií a 26 percent bielkovín.

Obchodný deficit

Z ekonomického hľadiska je tak EÚ najväčším vývozcom, pokiaľ sa ale týka skutočne dôležitého hľadiska výživy, vykazuje značný obchodný deficit. Spotrebováva tak viac, než je jej spravodlivý podiel, a jej vysoká úroveň produkcie potravín je možná len vďaka masívnemu dovozu zdrojov.

Potravinová expertka WWF Tanja Drägerová agentúre DPA povedala, že jedným z dôvodov je, že EÚ vyváža predovšetkým kvalitné potraviny, ako je čokoláda alebo mäso. Dováža však lacné produkty, ako je kakao, sója alebo krmivo pre zvieratá. „V mnohých krajinách ľudia potrebujú obilie, nie hovädzie mäso a chardonnay," povedala Drägerová.

Správa ukazuje, že dovoz potravín do EÚ a domácej produkcie sú v zásade neudržateľné, pretože ničia prírodné zdroje, spôsobujú odlesňovanie a vyčerpávajú zásoby rýb po celom svete. Až 40 percent potravín vyprodukovaných v EÚ sa tiež nikdy nezje, čo predstavuje obrovské náklady pre klímu a biodiverzitu. Snaha zvýšiť produkciu potravín v EÚ v reakcii na súčasnú celosvetovú potravinovú krízu, ako navrhujú niektorí politici a lobistické skupiny, by tieto problémy pravdepodobne ešte prehĺbila. EÚ by tak skôr mala zmeniť svoju spotrebu.

Obilniny končia ako krmivo

„EÚ musí produkovať a spotrebovávať inak. Musí sa napríklad znížiť stavy hospodárskych zvierat a zvýšiť podiel pôdy využívanej na pestovanie obilnín, strukovín, zeleniny a ovocia pre ľudskú spotrebu," navrhla Drägerová. V súčasnosti napríklad najmenej polovica produkcie obilnín v EÚ končí ako krmivo.

Správa tiež kritizuje plytvanie potravinami . V EÚ sa každým rokom vyhodí obrovské množstvo potravín, podľa odhadov až 173 kilogramov na osobu. Vysoké straty sú ale aj v poľnohospodárskych podnikoch, ktoré sú často prehliadané. Podľa odhadov sa na celom svete v čase zberu alebo krátko po nej stratí 1,2 miliardy ton potravín určených pre ľudí. To je približne 15 percent celkovej produkcie.

Ďalšie dôležité správy

Výkonná riaditeľka Medzinárodného menového fondu Kristalina Georgievová
Neprehliadnite

Invázia Ruska na Ukrajinu by mohla spôsobiť roztrieštenosť globálnej ekonomiky