„Komisia urýchli prácu na možnostiach uskutočnenia štandardov pre ťažké nákladné vozidlá a zaháji verejnú konzultáciu s cieľom pripraviť pôdu pre legislatívny návrh,“ píše sa podľa agentúry v dokumente.

Európska únia v súčasnosti na rozdiel od krajín ako Japonsko, Čína, Kanada či USA neuplatňuje limity na emisie kamiónov. Nákladné vozidlá pritom vytvárajú približne štvrtinu emisií v rámci cestnej dopravy a tento podiel môže podľa komisie do roku 2030 ešte narásť.

Zástupcovia európskych automobiliek ako Daimler, Renault či Volkswagen limity pre kamióny zatiaľ odmietajú. Argumentovali tým, že je ťažké stanoviť jednotný štandard pre vozidlá s rôznou veľkosťou a tvarom a že už aj bez toho znížili týmto vozidlám emisie uhlíka. Niekoľko členských štátov EÚ však vlani komisiu vyzvalo, aby začala riešiť aj problémy s kamiónmi.