Európska komisia (EK) navrhla vytvoriť mechanizmus, ktorý by v nadchádzajúcej zime umožnil dočasne obmedziť veľkoobchodnú cenu plynu. Ide o súčasť ďalšieho súboru opatrení, ktorými chce únijná exekutíva bojovať proti energetickej kríze. Nový plán stanovuje aj princípy pre spoločné nákupy plynu a uvoľnil by miliardy eur z únijných fondov na pomoc firmám a domácnostiam. Nezahŕňa však skôr diskutované varianty cenového stropu.

Dynamické cenové nastavenie

Navrhovaný „mechanizmus cenovej korekcie" by fungoval ako poistka proti extrémnym výkyvom na trhu. Umožňoval by v prípade potreby nastaviť takzvaný dynamický cenový limit pre obchodovanie vo virtuálnom uzle Title Transfer Facility, ktorý je pre ceny plynu v Európskej únii rozhodujúci. Dlhodobejšie riešenie EK vidí v spustení doplnkového cenového indexu, ktorý by utváral cenu skvapalneného zemného plynu a lepšie odrážal nové podmienky na unijnom trhu.

Podrobnosti o fungovaní nástroja na obmedzovanie ceny plynu zatiaľ nie sú jasné. Komisia ho dnes navrhuje len v princípe, pričom detaily chce vyjasniť až po prípadnom súhlase členských štátov EÚ. Vysokopostavený únijný zdroj dnes pred novinármi nechcel špekulovať o cenovej hranici, pri ktorej by mechanizmus mohol byť aplikovaný, a hovoril skôr o tlmení vysokých nárastov. Komisia dúfa, že nástroj bude k dispozícii do začiatku zimy.

Široký balík opatrení

„Musíme skrotiť volatilitu a extrémne cenové skoky na hlavnom európskom trhovisku s plynom," povedala na tlačovej konferencii predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. V tomto smere navrhuje tiež požiadavku, aby platformy pre obchod s takzvanými energetickými derivátmi zaviedli do konca januára nové poistky proti silným výkyvom v rámci denného obchodovania.

Ďalšími piliermi nového plánu eú exekutívy sú náčrt pravidiel pre spoločné nákupy plynu a rozšírenie možností členských krajín ohľadom podpory domácností a firiem. Komisia napríklad navrhuje, aby pri plnení zásobníkov dodávatelia z celej EÚ spoločne dopytovali množstvo plynu zodpovedajúce aspoň 15 percentám kapacít. Vládam chce tiež dať väčšiu voľnosť v podpore firiem a uvoľniť na krízové opatrenia až takmer 40 miliárd eur z peňazí vyčlenených na politiku súdržnosti.

Unijná exekutíva nakoniec do plánu nezahrnula žiadny z razantnejších variantov cenového stropu na plyn, po akých v uplynulých týždňoch volali mnohé členské krajiny. V zhrnutí svojich návrhov však spomína možnosť dotovania plynu používaného na výrobu elektriny ako postup, ktorý si zaslúži ďalšie úvahy. Podľa komisie treba nájsť uspokojivé odpovede na niektoré otvorené otázky.

Ďalšie dôležité správy

, Image: 295812341, License: Royalty-free, Restrictions: Specifically, you may not use the Images in ways or contexts that might reasonably be construed as pornographic, defamatory, libellous or otherwise unlawful;
Specifically, you may not use images depicting any model in any unduly controversial or unflattering context, unless accompanied with a statement indicating that the person is a model and the images are being used for illustrative purposes only., Model Release: yes, Credit line: Profi
Neprehliadnite

Krajiny EÚ majú rozdielne názory na riešenie energetickej krízy