Európska komisia predstavila v stredu časť Európskej zelenej dohody o ochrane biodiverzity a zabezpečení trvalo udržateľnej výroby potravín.

Komisia oznámila, že komplexná nová stratégia v oblasti biodiverzity je zameraná na „návrat prírody do nášho života“ a na stratégiu „z farmy na stôl“. Cieľom je vytvoriť spravodlivý a zdravý potravinový systém šetrný k životnému prostrediu.

Obe stratégie sa navzájom posilňujú a spájajú prírodu, poľnohospodárov, podniky a spotrebiteľov v spoločnom úsilí o dosiahnutie budúcnosti, ktorá bude udržateľná z hľadiska konkurencieschopnosti. V súlade so zelenou dohodou sú v týchto stratégiách navrhnuté opatrenia a záväzky EÚ, ktorých cieľom je zastaviť stratu biodiverzity v Európe a na celom svete a pretransformovať potravinové systémy EÚ na globálny vzor konkurencieschopnej udržateľnosti, ochrany ľudského zdravia, zdravia planéty a živobytia pre všetkých, ktorí sú zapojení do potravinového hodnotového reťazca.

KK1 Brusel - Výkonný podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis hovorí počas tlačovej konferencie 7. mája 2020 v Bruseli. Európska komisia (EK) predstavila vo štvrtok komplexný prístup na posilnenie boja, ktorý Európska únia vedie proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. FOTO TASR/AP
European Commissioner for An Economy that Works for People Valdis Dombrovskis speaks during a media conference regarding money laundering at EU headquarters in Brussels, Thursday, May 7, 2020. (
Neprehliadnite

Európska komisia plánuje bilionový balík obnovy pre boj s ekonomickými následkami koronakrízy

Podľa EK kríza spôsobená pandémiou nového koronavírusu ukázala, akí zraniteľní sú ľudia v dôsledku straty biodiverzity a aký kľúčový význam pre spoločnosť má fungujúci potravinový systém.

Stratégia „návrat prírody do nášho života“ sa zaoberá kľúčovými faktormi straty biodiverzity, ako sú neudržateľné využívanie pôd a morí, nadmerné využívanie prírodných zdrojov, znečisťovanie či invázne druhy. Je kľúčovým prvkom plánu obnovy EÚ po koronakríze, keďže je rozhodujúca pri prevencii budúcich epidémií a budovaní odolnosti proti nim.

Jej cieľom je začleniť aspekty biodiverzity do celkovej stratégie EÚ v oblasti hospodárskeho rastu. V stratégii sa navrhuje stanoviť záväzné ciele zamerané na obnovu poškodených ekosystémov a riek, zlepšenie zdravia chránených biotopov a druhov v EÚ, návrat opeľovačov na poľnohospodársku pôdu, zníženie znečisťovania, ekologizáciu miest, posilnenie ekologického poľnohospodárstva a poľnohospodárskych postupov podporujúcich biodiverzitu, ako aj zlepšovanie zdravia európskych lesov.

Konkrétne kroky sú zamerané na nasmerovanie európskej biodiverzity k obnove do roku 2030 - transformácia minimálne 30 percent európskych pôd a morí na účinne spravované chránené oblasti a návrat pestrých krajinných prvkov na aspoň desať percent poľnohospodárskej plochy. Podľa správy EK sa na opatrenia v oblasti biodiverzity každoročne uvoľnia finančné prostriedky vo výške 20 miliárd eur, a to aj z fondov EÚ a vnútroštátnych a súkromných zdrojov.

Stratégia „z farmy na stôl“ má za cieľ prechod na udržateľný potravinový systém EÚ, ktorý je zárukou potravinovej bezpečnosti a zabezpečuje prístup k zdravému stravovaniu, ktorého zdrojom je zdravá planéta. Vďaka tejto stratégii sa zníži environmentálna a klimatická stopa potravinového systému EÚ a posilní sa jeho odolnosť.