Európska komisia (EK) v stredu predložila balík s označením „Fit for 55", ktorého zámerom je prispôsobiť politiku EÚ v oblasti klímy, energetiky, využívania pôdy, dopravy a daní zníženiu čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990.

Nové návrhy komisie umožnia zrýchlenie procesu znižovania emisií skleníkových plynov v nasledujúcom desaťročí. Kombinujú obchodovanie s emisiami na nové odvetvia so sprísnením už existujúceho systému EÚ v tejto oblasti.

Požadujú tiež intenzívnejšie využívanie obnoviteľnej energie, vyššiu energetickú účinnosť, rýchlejšie zavedenie druhov dopravy s nízkymi emisiami a infraštruktúry a palív na ich podporu, zosúladenie daňových politík s cieľmi Európskej zelenej dohody, opatrenia na zabránenie úniku uhlíka, ako aj nástroje na ochranu a rast prírodných ekosystémov zachytávania uhlíka.

Volkswagen
Neprehliadnite

Európska komisia odkryla a potrestala tajnú dohodu nemeckých automobiliek o neznižovaní emisií

Podľa slov predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej ekonomika založená na fosílnych palivách už dosiahla svoje limity. EÚ sa preto snaží o to, aby budúce generácie po nás zdedili „zdravú planétu", a zároveň s tým aj dobré pracovné miesta a hospodársky rast, ktorý bude šetrný k prírode. Výkonný podpredseda EK zodpovedný za Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol, že EÚ čaká „zlomové" desaťročie v boji proti klimatickej kríze a strate biodiverzity.

„EÚ si stanovila ambiciózne ciele a my dnes predstavujeme spôsoby, ako ich môžeme splniť. Cesta k zelenej a zdravej budúcnosti si bude vyžadovať značné úsilie v každom sektore a v každom členskom štáte. Naše návrhy podnietia potrebné zmeny, umožnia všetkým občanom čo najskôr pocítiť výhody klimatických opatrení a poskytnú podporu najzraniteľnejším domácnostiam," uviedol Timmermans v správe pre médiá. Prechod krajín EÚ na zelenšiu budúcnosť podľa neho zaistí Únii aj potrebnú konkurencieschopnosť.