Európska investičná banka (EIB), poskytne 30 miliónov eur Exportno-importnej banke Slovenskej republiky (Eximbanka SR). Peniaze poskytne na podporu financovania slovenských exportne orientovaných malých a stredných podnikov (MSP) a stredne veľkých spoločností. Táto nová úverová zmluva by mala otvoriť možnosti dostupnejšieho financovania a zároveň urýchliť zotavenie krajiny z pandémie nového koronavírusu.

Druhý úver

Ide o druhý poskytnutý úver Eximbanke zo strany EIB na rovnaký účel. Prvý úver vo výške 50 miliónov eur bol podpísaný v roku 2018. Zdroje EIB budú prostredníctvom Eximbanky k dispozícii exportne orientovaným spoločnostiam zo segmentu MSP. Tie tvoria 99,9 percent firiem, 72 percent pracovných miest a 58 percent pridanej hodnoty na Slovensku.

Slovalco, Ziar nad Hronom
Neprehliadnite

Energie valcujú slovenské firmy od veľkých po malé. Úspory ľudí sú nízke, dlhy vysoké

„Naša posledná transakcia zdôrazňuje záväzok EIB zostať spoľahlivým partnerom Slovenska pri vytváraní a ochrane pracovných miest a príjmov pre svojich občanov, ako aj pri posilňovaní lokálnej ekonomiky a zvyšovaní konkurencieschopnosti a exportného potenciálu slovenskej ekonomiky,“ uviedla viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova, ktorá je zodpovedná za finančné transakcie na Slovensku.

Podpora podnikov je prioritou

„Podpora malých a stredných podnikov stále zostáva našou hlavnou prioritou, sú našou najdôležitejšou cieľovou skupinou, pre ktorú je táto úverová linka určená. Podnikatelia môžu využiť najmä možnosť financovania svojich prevádzkových potrieb, materiálových a ostatných nákladov, a taktiež investičných projektov súvisiacich s realizáciou ich zahraničných kontraktov,“ dodala predsedníčka Rady banky a generálna riaditeľka banky Monika Kohútová.

UniCredit banka v Košiciach 20. augusta 2012. FOTO TASR - František Iván
Neprehliadnite

Z nového záručného programu môžu firmy zasiahnuté pandémiou čerpať úvery do 50 miliónov eur