Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) v minulom roku investovala rekordných 11 miliárd eur, aby pomohla kompenzovať negatívne hospodárske dopady pandémie Covid-19. Banka oznámila, že jej investície vzrástli o desať percent z 10,1 miliardy eur v roku 2019.

„Banka splnila svoj sľub, že krajinám, v ktorých pôsobí, a svojim klientom pomôže čeliť ekonomickým dopadom pandémie Covid-19," uviedla prezidentka EBOR Odile Renaudová-Bassová. Najviac investícií EBOR vlani smerovalo do Turecka, kde banka poskytla 1,7 miliardy eur. Turecko tak na poste najväčšieho príjemcu investícií od EBRD vystriedalo Egypt, uviedla agentúra Reuters.

NBS
Neprehliadnite

Banky majú za sebou kapitolu, ktorú si budú dlho pamätať

Viceprezident EBOR Jürgen Rigterink uviedol, že banka za minulý rok vykázala mierny zisk, a to okolo 100 miliónov eur. V roku 2019 čistý zisk EBOR dosiahol 1,4 miliardy eur. Podrobnejšiu správu o finančných výsledkoch za minulý rok by banka mala zverejniť v priebehu niekoľkých týždňov.

EBOR bola založená v roku 1991, aby pomáhala bývalým komunistickým krajinám strednej a východnej Európy a Sovietskeho zväzu pri prechode na trhové hospodárstvo. Teraz pôsobí v 38 ekonomikách v Európe, Ázii a v Afrike.