Presnú lokalitu, kde oblak vznikol, sa inštitútu nepodarilo určiť. Podľa poveternostných modelov však odhaduje, že ide o pásmo južne od Uralu, respektíve o oblasť medzi týmto pohorím a riekou Volgou.

Francúzsky inštitút tvrdí, že príčinou kontaminácie je zrejme nehoda v továrni pre spracovanie rádioaktívneho paliva alebo v centre pre nukleárnu medicínu. Ruské úrady pritom podľa šéfa IRSN Jeana-Marca Peresa uviedli, že žiadnu nehodu v týchto zariadeniach na svojom území nezaznamenali.

Ruské ministerstvo energetiky správu zatiaľ nekomentovalo. K dispozícii nie je ani vyjadrenie kazašských predstaviteľov.

IRSN spoločne s niekoľkými ďalšími európskymi centrami pre jadrovú bezpečnosť nameral v ovzduší vyššiu mieru ruténia 106, teda produktu, ktorý sa prirodzene v ovzduší nevyskytuje a je najmä výsledkom štiepenia atómov v jadrovom reaktore. Haváriu reaktora však stredisko vylúčilo, tá by totiž viedla ku kontaminácii aj inými látkami.