Kontaminácia húb nijako nesúvisí s rádioaktívnym mrakom, ktorý sa v októbri presunul z Ruska nad Európu.

Hovorca francúzskeho úradu pre jadrovú bezpečnosť IRSN uviedol, že colníci pred niekoľkými dňami zistili, že zásielka s 3,5 tonami bieloruských húb prichádzajúca z nemeckého mesta Frankfurt nad Mohanom bola kontaminovaná céziom 137. Ide o rádioaktívny nuklid, ktorý je odpadovým materiálom z jadrových reaktorov.

Hoci tieto kontaminované huby nepredstavovali hrozbu pre zdravie konzumentov, zásielka bude v nasledujúcich dňoch zničená v špecializovanej spaľovni, dodal IRSN. Huby sa vôbec nedostali na francúzsky trh.

„Keďže huby pochádzali z Bieloruska, je veľmi pravdepodobné, že zdrojom kontaminácie bol Černobyľ,“ uviedol francúzsky predstaviteľ. Ukrajinský Černobyľ sa nachádza južne od bieloruskej hranice a v roku 1986 bol dejiskom obrovskej havárie v jadrovej elektrárni.

Cézium 137, ktoré má 30-ročný polčas rozpadu, ešte stále bežne nachádzajú v oblastiach okolo Černobyľu.

Podľa IRSN by konzumácia desiatich kilogramov bieloruských húb vystavila človeka rádioaktivite, podobnej celoročnému množstvu rádioaktivity z prirodzeného prostredia. Podľa predstaviteľa neboli riziku vystavení ani colníci, hoci sa húb dotýkali holými rukami.

V hubách sa koncentruje rádioaktivita viac než v ktoromkoľvek inom plode, pretože ich vláknam podobný koreňový systém sa rozkladá na povrchu na veľkej ploche niekoľkých metrov.

Francúzsky úrad pre jadrovú bezpečnosť ubezpečil, že kontaminácia zaistených húb nemá žiadnu spojitosť s rádioaktívnym mrakom, ktorý sa v októbri presunul z Ruska nad Európu. „Nijako to nesúvisí so znečistením ovzdušia ruténiom 106,“ povedal predstaviteľ IRSN.

V októbri sa vznášal nad obrovskými časťami Európy mrak obsahujúci rádioaktívne ruténium 106, pochádzajúci z južného Ruska. Rusko neskôr potvrdilo, že v pohorí Ural nameralo znečistenie ruténiom, ktoré bolo takmer tisícnásobne nad normálnou úrovňou – ale že nevie o žiadnej nehode.