Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali Európsku komisiu a krajiny Európskej únie, aby skoncovali s rýchlou módou a pomohli spotrebiteľom prijímať eticky zodpovednejšie a udržateľnejšie rozhodnutia v odevnom priemysle.

Za odporúčania pre stratégiu EÚ pre udržateľné a obehové textílie zahlasovalo 600 poslancov, 17 bolo proti a 16 sa zdržalo hlasovania.

Zastavenie greenwashingu

Prijatý text požaduje, aby textilné výrobky predávané v EÚ boli odolnejšie, ľahšie sa opätovne používali, opravovali a recyklovali. Ich výroba by mala rešpektovať ľudské, sociálne a pracovné práva, životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat v celom dodávateľskom reťazci.

Poslanci tiež chcú, aby opatrenia EÚ a členských štátov skoncovali s rýchlou módou.

Parlament uviedol, že spotrebitelia by mali mať viac informácií, aby mohli prijímať udržateľné rozhodnutia, a vyzýva na zákaz ničenia nepredaného a vráteného textilného tovaru v nadchádzajúcej revízii nariadenia o ekodizajne. Poslanci chcú tiež jasné pravidlá na zastavenie greenwashingu výrobcami.

Ukončenie rýchlej módy

Nadchádzajúca revízia rámcovej smernice EÚ o odpade by podľa europarlamentu mala obsahovať osobitné ciele, týkajúce sa predchádzania vzniku textilného odpadu, jeho zberu, opätovného použitia a recyklácie. Poslanci preto vyzvali eurokomisiu, aby spustila iniciatívu na prevenciu a minimalizáciu uvoľňovania mikroplastov a mikrovlákna do životného prostredia.

Predsedníčka europarlamentu Roberta Metsolová uplynulú stredu európskym zákonodarcom pripomenula 10. výročie zrútenia odevnej továrne Rana Plaza v Bangladéši, pri ktorom zahynulo 1 134 ľudí.

Pripomenula, že táto katastrofa je budíčkom pre západný svet, vrátane EÚ, že si treba priznať dôsledky uprednostňovania preferencií spotrebiteľov, pokiaľ ide o hojnosť a cenovú dostupnosť, pred umiernenosťou a udržateľnosťou.

Eurokomisia vlani v marci predložila stratégiu EÚ pre udržateľné a obehové textílie s cieľom riešiť celý životný cyklus textilných výrobkov a navrhnúť opatrenia na zmenu spôsobu výroby a spotreby textilu. Jeho cieľom je plniť záväzky Európskej zelenej dohody, nového akčného plánu pre obehové hospodárstvo a priemyselnej stratégie pre textilný priemysel.

Ďalšie dôležité správy

Rear,Lamp,Signals,For,Turn,Of,Car,On,Street
Neprehliadnite

Rada a europarlament uzavreli predbežnú dohodu o infraštruktúre pre alternatívne palivá