Poslanci 751-členného europarlamentu počtom hlasov 429 za a 225 proti (19 sa zdržali) prijali návrh predstavený liberálnou frakciou Obnovme Európu na vyhlásenie stavu klimatickej núdze v Európe, ktorý v mene tejto frakcie pomáhal presadiť aj slovenský europoslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko).

Liberáli z frakcie Obnovme Európu len pred týždňom presvedčili Konferenciu predsedov politických skupín europarlamentu, aby akceptovala a presadila ich návrh do programu novembrového plenárneho zasadnutia zákonodarného zboru Európskej únie.

Liberálno-centristická frakcia upozorňuje, že za situácie, keď celosvetovo stúpajú teploty, emisie skleníkových plynov dosahujú nové rekordy a extrémne formy počasia zasahujú rôzne časti Európy, pristúpili viaceré štáty Únie k vyhláseniu stavu klimatickej núdze na národnej úrovni - je však potrebné túto situáciu riešiť v širšom európskom a celosvetovom meradle.

Prijaté uznesenie vyzýva Európsku komisiu a členské štáty Únie, aby adekvátne reagovali na krízovú situáciu a iniciovali celospoločenskú mobilizáciu. Návrh je v súlade s návrhom budúceho dlhodobého rozpočtu (2021-2027), ktorý presadzuje navýšenie finančných zdrojov na boj s klimatickou krízou a podporu zelených inovácií, ktoré vytvoria nové ekonomické príležitosti pre všetkých Európanov.