Európska komisia (EK) v stredu privítala rozhodnutie Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) spustiť projekt digitálneho eura a odštartovať fázu preskúmavania.

Prvá fáza sa zameria na rôzne možnosti dizajnu digitálneho eura, požiadaviek zo strany používateľov a tiež na to, ako by finanční sprostredkovatelia mohli poskytovať služby založené na digitálnom eure.

Rada guvernérov ECB dala zelenú prešetrovacej fáze projektu, ktorá by mala trvať dva roky a po ktorej by malo nasledovať trojročné zavádzanie do praxe. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je zabrániť tomu, aby digitálne platby kontroloval súkromný sektor, najmä ak začne ubúdať používanie fyzickej hotovosti, ako sa to stalo vo Švédsku.

Christine Lagardová, šéfka Európskej centrálnej banky
Neprehliadnite

Digitálnym eurom nezaplatíme skôr ako v roku 2025

„Cieľom našej práce je zabezpečiť, aby občania a firmy mali aj v digitálnom veku prístup k tej najbezpečnejšej forme peňazí, teda k peniazom centrálnej banky," uviedla prezidentka ECB Christine Lagardeová.

Digitálne euro, digitálna forma peňazí vydávaných ECB, by podľa správy Európskej komisie ponúklo väčší výber spotrebiteľom a podnikom v situáciách, keď nemôžu použiť fyzickú hotovosť.

Digitálna mena by podporila dobre integrovaný platobný sektor EÚ v reakcii na nové platobné potreby v Európe. Ak sa zohľadní digitalizácia spoločnosti, rýchle zmeny v platobnom prostredí a vznik rôznych kryptoaktív, digitálne euro by bolo doplnkom k hotovosti, ktorá by však mala zostať široko dostupná a použiteľná.

Návrh zaviesť digitálne euro by zároveň podporil niekoľko politických cieľov stanovených v širších stratégiách eurokomisie v oblasti digitálneho financovania a retailových platieb vrátane digitalizácie európskeho hospodárstva, zvýšilo by sa tiež medzinárodné postavenie eura a podporila by tým aj sa strategická autonómia EÚ.

Na základe technickej spolupráce s ECB, ktorá sa začala už v januári tohto roku, EK oznámila, že bude aj naďalej úzko spolupracovať s ECB a ďalšími inštitúciami EÚ počas fázy preskúmavania možností zavedenia digitálneho eura.