Európska komisia (EK)  prijala oznámenie o cenách energií s cieľom bojovať proti výnimočnému nárastu svetových cien energií, ktoré by malo trvať cez zimu a pomôcť európskym ľuďom a podnikom.

Oznámenie EK obsahuje „súbor nástrojov", ktorý môže EÚ a jej členské štáty použiť na riešenie bezprostredného vplyvu zvýšenia súčasných cien a ďalšie posilnenie odolnosti voči budúcim šokom.

Komisia bude podporovať aj investície do obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti, chce preskúmať možné opatrenia, týkajúce sa skladovania energie a nákupu zásob plynu a posúdiť súčasnú podobu trhu s elektrickou energiou.

Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová pri tejto príležitosti uviedla, že rastúce globálne ceny energií sú pre EÚ vážnym problémom a upozornila, že v momente ekonomického oživenia po koronakríze je dôležité chrániť zraniteľných spotrebiteľov a podporovať európske spoločnosti.

„Komisia pomáha členským štátom prijať v tejto zime opatrenia na zníženie vplyvu na domácnosti a podniky. Súčasne identifikujeme ďalšie strednodobé opatrenia, ktoré zaistia, aby bol náš energetický systém odolnejší a flexibilnejší, aby odolal akýmkoľvek budúcim výkyvom," uviedla Simsonová. Spresnila, že súčasná situácia s nárastom cien je výnimočná a dodala, že vnútorný trh s energiou krajinám EÚ za posledných 20 rokov dobre slúžil.

Okamžité opatrenia

Komisia uviedla, že existujúci právny rámec umožňuje EÚ a jej členským štátom prijať opatrenia na riešenie situácie. Prednosť by mali mať cielené opatrenia, ktoré môžu rýchlo zmierniť vplyv zvýšenia cien na spotrebiteľov a malé podniky.

Okamžité opatrenia, ktoré navrhla EK - poskytovať núdzovú podporu pre osoby v stave energetickej chudoby formou poukážok alebo čiastočných platieb za účty; povoliť dočasné odklady platieb za účty za energie; zaviesť ochranné opatrenia, aby sa zabránilo odpojeniu od siete; zabezpečiť dočasné, cielené zníženie sadzieb daní pre zraniteľné domácnosti; poskytovať pomoc spoločnostiam alebo odvetviam v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci; posilniť medzinárodný dosah v oblasti energetiky s cieľom zaistiť transparentnosť, likviditu a flexibilitu medzinárodných trhov.

Prechod na čistú energiu

Komisia chce okrem toho preskúmať možné správanie narúšajúce hospodársku súťaž na trhu s energiou, požiada Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) o zlepšené monitorovanie vývoja na trhu s uhlíkom a chce uľahčiť širší prístup k zmluvám o nákupe energie z obnoviteľných zdrojov a podporiť ich sprievodnými opatreniami.

Prechod na čistú energiu je pre EÚ najlepším poistením proti cenovým šokom energií v budúcnosti a je potrebné ho urýchliť, uviedla exekutíva EÚ vo svojom oznámení. Komisia upozornila tiež na dôležitosť skladovania plynu pre dobré fungovanie trhu s plynom v EÚ. Únia má v súčasnosti skladovaciu kapacitu pre viac ako 20 percent svojej ročnej spotreby, avšak nie všetky členské štáty majú zásobníky plynu a ich používanie a povinnosti ich údržby sa líšia od krajine ku krajine.

Simsonová predloží uvedený súbor nástrojov poslancom Európskeho parlamentu vo štvrtok (14.10.) a ministrom energetiky EÚ v pondelok (18.10.). O zvýšených cenách energií budú diskutovať aj premiéri a prezidenti na samite EÚ v Bruseli (21.-22.10).

Slovalco
Neprehliadnite

Top udalosti v energetike: Drahé energie tlačia na firmy a majú prvé obete