Európska komisia (EK) vo štvrtok predstavila vôbec prvú stratégiu EÚ pre rovnosť lesbičiek, gejov, bisexuálov, transrodových, nebinárnych, intersexuálnych a queer osôb (LGBTIQ). Komisia v správe pre médiá uviedla, že napriek určitému pokroku z posledných rokov diskriminácia LGBTIQ osôb stále pretrváva. Diskriminovaných sa cíti byť až 43 ľudí z tejto komunity a situácia sa ešte zhoršila v dôsledku koronakrízy.

Nová stratégia EK stanovuje sériu opatrení, právnych aj finančných, ktoré by sa mali v tomto smere vykonať v nasledujúcich piatich rokoch. Okrem iného sa navrhuje, aby sa zoznam trestných činov na úrovni EÚ rozšíril o trestné činy z nenávisti vrátane homofóbnych nenávistných prejavov a takto motivovaných skutkov. Stratégia EK navrhuje, aby sa otázky týkajúce sa rovnosti osôb z komunity LGBTIQ náležite zohľadňovali pri tvorbe politík EÚ.

,,Príliš veľa ľudí nemôže byť samými sebou bez strachu z diskriminácie, vylúčenia alebo prejavov násilia. V Európe je znepokojujúci trend v oblasti incidentov, ako sú útoky na účastníkov dúhových pochodov alebo prijímanie vyhlásení o zónach bez LGBTIQ ideológie," uviedla počas tlačovej videokonferencie podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.

EK okrem iného posúdi, ako v praxi fungujú antidiskriminačné zákony vo všetkých členských krajinách Únie, a ak zistí nejaké právne medzery, bude konať. Podľa Jourovej bude ďalšou dimenziou stratégie EK podstatnejšia pomoc ,,dúhovým rodinám". Snahou EK je zabezpečiť dôsledné uplatňovanie rodinného práva EÚ pre komunitu LGBTIQ vo všetkých cezhraničných sporných prípadoch, lebo napríklad niektoré členské štáty neuznávajú adopcie detí pármi rovnakého pohlavia. Eurokomisárka pre rovnosť Helena Dalliová v tejto súvislosti zdôraznila, že rovnosť a nediskriminácia sú základnými hodnotami EÚ. EK preto vyzýva členské štáty, ktoré ešte nemajú vlastnú stratégiu pre rovnosť LGBTIQ osôb, aby takýto dokument pripravili.