Skonštatoval to František Kašický, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

„Celkovo možno povedať, že Nórske fondy sú na Slovensku veľmi populárne, veľmi zaujímavé pre obce a pre rôzne organizácie, aj keď v porovnaní s EŠIF sú to nižšie finančné objemy a rozpočty,“ priblížil F. Kašický s tým, že najmä pre malé obce, ktoré sa chcú zapájať do projektov, je dôležitá otázka, koľko v rámci projektu musia dať na spolufinancovanie.

„Čím väčší projekt, tým väčší je aj podiel čiastky, ktorú musí zafinancovať obec. Preto pre obce, ktoré chcú realizovať menšie projekty, na ktoré majú aj finančné prostriedky na spolufinancovanie, je využívanie práve týchto výziev prijateľnejšie,“ ozrejmil.

Pri veľkom projekte podľa neho ide o 5- alebo 10-percentné spolufinancovanie. Dodal, že pri Nórskych fondoch je postup získavania prostriedkov jednoduchší. Nórske fondy je celkový názov pre dva finančné mechanizmy.

Jedným z nich je Finančný mechanizmus EHP, kde sú donorskými krajinami Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. „Nórsky finančný mechanizmus je financovaný iba z prostriedkov Nórskeho kráľovstva,“ doplnil F. Kašický druhý typ Nórskych fondov.