Európska komisia v stredu prijala odporúčanie, ktorým stanovuje spoločné ciele na zvýšenie odolnosti voči prírodným katastrofám v oblasti civilnej ochrany. Opatrenia zahrnuté v piatich cieľoch by mali pomôcť európskym krajinám lepšie sa pripraviť na hrozby ako sú zemetrasenia, záplavy či lesné požiare. 

„Vďaka európskej agende v oblasti odolnosti voči katastrofám bude EÚ a jej členské štáty lepšie pripravená reagovať na dôsledky veľkých katastrof, predchádzať im a pripraviť sa na ne. Zachráni to viac životov a zároveň lepšie ochráni občanov, živobytie a životné prostredie v Únii," uviedol v správe eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič.

Eurokomisia v spolupráci s členskými štátmi určila päť cieľov. Prvým je zlepšenie posudzovania rizika, predvídania a plánovania riadenia rizika katastrof. Dôležité je podľa EK identifikovať zraniteľné miesta v kritických odvetviach a predvídať nebezpečenstvá a hrozby.

Druhým cieľom je príprava – zvýšenie informovanosti obyvateľstva o rizikách a jeho pripravenosti na ne. Do tretice je to zlepšenie systémov včasného varovania, čím sa zabezpečí, aby sa varovné správy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni dostali včas k správnym ľuďom.

Štvrtým cieľom je posilnenie kapacity reakcie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a piatym cieľom je zabezpečenie spoľahlivého systému civilnej ochrany. Podľa návrhu EK systémy civilnej ochrany musia byť nepretržite v prevádzke tak počas katastrofy, ako aj po nej.

V snahe začať s realizáciou týchto cieľov spúšťa eurokomisia päť iniciatív, jednu za každý cieľ. Jednou z nich bude iniciovanie celoeurópskeho programu na zvyšovanie povedomia o odolnosti voči katastrofám s názvom „preparEU", ktorý bude zameraný na európskych občanov.

Ak rozsah katastrofy presiahne reakčné kapacity krajiny EÚ, tá môže podľa EK požiadať o pomoc prostredníctvom mechanizmu v oblasti civilnej ochrany.

Ďalšie dôležité správy

PK 12 Brusel - Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell odpovedá na otázky novinárov pred zasadnutím Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli 14. novembra 2022. FOTO TASR/AP

European Union foreign policy chief Josep Borrell speaks with journalists as he arrives for a meeting of EU foreign ministers at the EU Council building in Brussels, Monday, Nov. 14, 2022. EU foreign ministers will hold exchanges of views on the Russian aggression against Ukraine, the Great Lakes region and Western Balkans. (
Neprehliadnite

EÚ je pripravená pomôcť po zemetrasení v Turecku a Sýrii, vyjadril sa Josep Borrell