Rada EÚ v utorok poobede, v posledný deň chorvátskeho predsedníctva, dospela k spoločnému porozumeniu s Európskym parlamentom (EP) pokiaľ ide o pokračujúcu podporu európskych poľnohospodárov podľa súčasného právneho rámca až do konca roka 2022.

Zjednotený text, na ktorom sa členské štáty dohodli s EP, bol schválený v osobitnom výbore Rady EÚ pre poľnohospodárstvo.

Anténa
Neprehliadnite

Európska únia sa chce viac presadiť vo vesmíre. Dáva peniaze na vývoj nových rakiet

„Predĺženie súčasných pravidiel o ďalšie dva roky a do schválenia a uplatňovania novej spoločnej poľnohospodárskej politiky všetkým poľnohospodárom v EÚ poskytuje počas koronakrízy potrebnú predvídateľnosť a istotu. EÚ bude aj naďalej financovať programy rozvoja vidieka a poskytovať finančnú podporu európskym poľnohospodárom prostredníctvom priamych platieb, pričom sa zabezpečí plynulý prechod na ďalšie obdobie spoločnej poľnohospodárskej politiky,“ uviedla chorvátska ministerka poľnohospodárstva Marija Vučkovičová v správe pre médiá.

Podľa jej slov dohodnuté predĺženie umožní poskytovať nepretržité platby poľnohospodárom a iným príjemcom. Okrem toho počas nasledujúcich dvoch rokov budú mať členské štáty dosť času na prípravu svojich strategických plánov v súlade s novými právnymi predpismi o spoločnej poľnohospodárskej politike.

Prijatie prechodného nariadenia sa očakáva do konca roka 2020, pretože je úzko spojené s budúcim viacročným finančným rámcom EÚ na roky 2021 - 2027, o ktorom sa ešte stále rokuje.