Európska únia bude musieť do roku 2050 investovať 500 miliárd eur do jadrových elektrární novej generácie. Uviedol to eurokomisár pre vnútorný trh pre noviny Journal du Dimanche v rozhovore, ktorý bol uverejnený tento víkend.

„Už existujúce jadrové elektrárne budú odteraz do roku 2030 potrebovať 50 miliárd eur investícií. A elektrárne novej generácie budú potrebovať 500 miliárd eur," vyhlásil Breton. Komisár argumentoval tiež, že plán EÚ označiť investície do jadra a zemného plynu po splnení určitých podmienok za zelené je dôležitým krokom k prilákaniu tohto kapitálu.

Únia o návrhu rokuje so svojimi členmi

EÚ konzultuje svoj návrh s členskými štátmi, pričom podľa niektorých z nich tieto zdroje energie nespĺňajú podmienky udržateľnosti.Francúzsko však presadzuje myšlienku, aby bola aj energia z jadra, hlavného zdroja jeho energie, za určitých podmienok považovaná za ekologický zdroj elektriny napriek silnému odporu Rakúska a skepticizmu Nemecka, ktoré je v procese zatvárania všetkých svojich jadrových elektrární.

Plyn a jadro uľahčia prechod na obnoviteľné zdroje

V návrhu Európskej komisie (EK) sa uvádza, že „zemný plyn a jadrová energia zohrávajú úlohu ako prostriedok na uľahčenie prechodu k budúcnosti založenej prevažne na obnoviteľných zdrojoch".

V súčasnosti blok získava 26 percent energie z jadra, ale Breton odhaduje, že do roku 2050 by sa to malo znížiť približne na 15 percent. Podľa návrhu EK v prípade jadrovej energie by sa mali zaviesť vhodné opatrenia na nakladanie s rádioaktívnym odpadom. Požaduje, aby výstavba nových jadrových elektrární bola podmienená povoleniami vydanými do roku 2045, pričom práce na predĺžení fungovania existujúcich elektrární by museli byť schválené do roku 2040.

Na snímke tepelná elektráreň Vojany v okrese Michalovce. Vojany 9. novembra 2021. FOTO TASR – Milan Kapusta
Neprehliadnite

Nemecko a Rakúsko ostro protestujú proti zámeru Bruselu označiť jadro za zelenú investíciu