Európska komisia uviedla, že vývozné obmedzenia spočívajú vo výraznom zvýšení vývozných ciel na určité výrobky z dreva a v drastickom znížení počtu hraničných priechodov, cez ktoré sa môžu výrobky z dreva vyvážať.

Ruské obmedzenia citeľne poškodzujú drevospracujúci priemysel EÚ, ktorý je odkázaný na vývoz z Ruska, a vedú k značnej neistote na svetovom trhu s drevom.

Rusko nedodržiava svoje záväzky

Komisia pripomenula, že od októbra 2020, keď Moskva ohlásila tieto opatrenia, sa EÚ opakovane pokúšala túto situáciu s Ruskom riešiť, ale bezvýsledne. Opatrenia začali platiť v januári 2022.

EÚ upozornila, že Rusko sa v Svetovej obchodnej organizácie (WTO) zaviazalo uplatňovať vývozné clá so sadzbou najviac 13 percent alebo 15 percent na určité množstvá vývozu. Tieto colné kvóty stiahlo a teraz uplatňuje vývozné clá s oveľa vyššou sadzbou vo výške 80 percent. Rusko teda nedodržiava svoje záväzky vyplývajúce z práva WTO.

Konzultácie sú prvým krokom

K zmenám došlo aj čo sa týka zníženia počtu hraničných priechodov, cez ktoré môže prechádzať ruský vývoz výrobkov z dreva do EÚ, keď z viac ako 30 hraničných priechodov zabezpečujúcich vývoz dreva do Únie Rusko ponechalo iba jeden - hraničný priechod Luttya s Fínskom.

Zákazom používania existujúcich hraničných priechodov, na ktorých je technicky možné nakladať s vyvážaným drevom, Rusko porušuje zásadu WTO, ktorá takéto obmedzenia zakazuje.

Konzultácie zamerané na urovnanie sporu, o ktoré v piatok EÚ požiadala, sú prvým krokom mechanizmu WTO na urovnávanie sporov. Ak konzultácie nedospejú k uspokojivému riešeniu, EÚ môže požiadať WTO o vytvorenie poroty, ktorá v danej veci rozhodne.

Ďalšie dôležité správy


pôvodný súbor:_MST_ drevo_pila_rettenmeier _013.jpg
Neprehliadnite

Obchod s drevom bude prehľadnejší, Slováci ho môžu skontrolovať priamo v aplikácii