Od 1. júna v Európskej únii platí jednotný patentový systém. Ten spoločnostiam zjednoduší a uľahčí ochranu ich inovácií v Európe a zarábanie prostredníctvom duševného vlastníctva.

Jednotný patentový systém posilní inovácie a konkurencieschopnosť EÚ a dokončí jednotný trh s patentmi.

Jeden platný patent

Spočiatku bude pokrývať 17 členských štátov – Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Švédsko a Taliansko, čo predstavuje približne 80 percent HDP EÚ. Účasť je v budúcnosti otvorená pre ďalšie členské štáty.

Jednotný patentový systém poskytuje jednotné kontaktné miesto pre registráciu a presadzovanie patentov v Európe. To znamená nižšie náklady, menej administratívy a zníženú administratívnu záťaž pre inovátorov a pre malé a stredné podniky. Umožňuje spoločnostiam získať na svoje vynálezy jeden jednotný patent platný vo všetkých zúčastnených členských štátoch.

Hlavnou výhodou jednotného patentového systému sú nižšie náklady na ochranu patentov – jednotný patent bude stáť menej ako 5-tisíc eur v poplatkoch za obnovenie počas 10 rokov namiesto súčasných približne 29-tisíc eur v zúčastnených členských štátoch.

Jednotný patent zníži rozdiel medzi nákladmi na patentovú ochranu v EÚ a u hlavných obchodných partnerov, akými sú USA alebo Japonsko.

Jedno kontaktné miesto

Výhodou je aj jednotné kontaktné miesto pre registráciu patentov. Zjednodušený proces s jedinou a bezplatnou žiadosťou o jednotný účinok udelenou Európskym patentovým úradom zníži čas a náklady potrebné na získanie patentovej ochrany vo viacerých krajinách EÚ.

Jednotný patentový súd uľahčí riešenie patentových sporov a umožní predvídateľnejší súdny rámec. Odstráni sa tým riziko rozdielnych právnych rozhodnutí v zúčastnených členských štátoch, keď jedna žaloba nahradí viaceré súbežné konania pred vnútroštátnymi súdmi. Súd bude riešiť spory, týkajúce sa nielen nových jednotných patentov, ale aj iných európskych patentov.

Jednotný patentový systém vynálezcom a podnikom poskytne jednoduchší a nákladovo efektívnejší spôsob ochrany a presadzovania ich duševného vlastníctva v EÚ. Podporí vývoj a komercializáciu nových technológií a produktov, zlepší konkurencieschopnosť a hospodársky rast a pomôže prilákať zahraničné investície do EÚ.

Fázy postupu

Prvou fázou postupu na získanie jednotného patentu je podanie európskej patentovej prihlášky na Európskom patentovom úrade. Európsky patentový úrad vykoná prieskum, ktorý, ak je pozitívny, vedie k udeleniu európskeho patentu. Do jedného mesiaca od tohto udelenia môže majiteľ patentu požiadať Európsky patentový úrad o udelenie jednotného účinku pre zúčastnené členské štáty.

Majiteľ európskeho patentu ho môže zároveň validovať aj v ďalších krajinách, na ktoré sa nevzťahuje systém jednotného patentu, podľa vnútroštátnych postupov, ktoré sa už dnes uplatňujú.

Európsky patentový úrad bol vytvorený v roku 1978 a predstavoval obrovské zlepšenie oproti dovtedy existujúcim národným patentovým režimom.

Ďalšie dôležité správy

Európsky patentový úrad v Mníchove
Neprehliadnite

Na Slovensku ročne pribúda zhruba sto patentov. Niektorí žiadatelia sa dopúšťajú fatálnej chyby