Európska komisia (EK) sa v stredu rozhodla zaslať Poľsku ďalšie odôvodnené stanovisko v súvislosti s fungovaním disciplinárnej komory najvyššieho súdu. Komisia pripomenula, že začiatkom decembra 2020 zaslala Poľsku dodatočnú výzvu doplnenú o novú sťažnosť k pôvodnej výzve o nesplnení povinnosti z 29. apríla 2020. Exekutíva EÚ upozornila, že odpoveď, zaslaná poľskou stranou na dodatočnú výzvu, obavy Bruselu nerieši. Z tohto dôvodu sa eurokomisia rozhodla prijať ďalší právny krok v rámci prebiehajúceho konania o nesplnení povinnosti a zaslala do Varšavy dodatočné odôvodnené stanovisko.

Komisia sa domnieva, že Poľsko porušuje právne predpisy Európskej únie tým, že umožňuje disciplinárnemu senátu najvyššieho súdu, ktorého nezávislosť a nestrannosť nie je zaručená, prijímať rozhodnutia s priamym vplyvom na sudcov a na spôsob výkonu ich funkcie. EK pozná prípady zrušenia imunity sudcov s cieľom začať proti nim trestné stíhanie a následné dočasné pozastavenie výkonu ich funkcie či zníženie ich platu. Disciplinárna komora rozhoduje aj o veciach týkajúcich sa pracovného práva, sociálneho zabezpečenia a odchodu sudcov najvyššieho súdu do dôchodku.

V lyžiarskom areáli na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách sa môže verejnosť lyžovať zatiaľ len na spodných vlekoch. Horné zjazdovky na Solisku sa zatiaľ neprevádzkujú. Túto situáciu využívajú skialpinisti i peší turisti na výstup po nedosneženej zjazdovke k hornej stanici sedačkovej lanovky na Solisku. Niektorí končia túru na Chate pod Soliskom, ale sú i takí čo vystúpia aj na vrchol Predného Soliska. Pre peších turistov sedačková lanovka na Solisko bude v prevádzke cez najbližší víkend, čo je ď
Neprehliadnite

Slovenské a poľské obchodné komory žiadajú pre medzinárodný subregión Tatry eurofondy

Podľa stanoviska EK právna úprava, ktorú v decembri 2019 presadila súčasná poľská vláda a ktorá platí od februára 2020, zveruje disciplinárnej komore právomoci, ktoré priamo ovplyvňujú postavenie sudcov a výkon ich súdnej činnosti. Zároveň to ohrozuje schopnosť príslušných súdov poskytnúť účinný prostriedok nápravy, čo je zakotvené v Zmluve o fungovaní EÚ. Poľsko má teraz jeden mesiac na to, aby odpovedalo na nové odôvodnené stanovisko Európskej komisie a prijalo opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s právnymi predpismi EÚ. V opačnom prípade môže Európska komisia tento prípad postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.