Eurokomisár pre obchod Phil Hogan a mexická ministerka hospodárstva Graciela Márquezová Colínová sa v utorok prostredníctvom telefonického rozhovoru dohodli na presnom rozsahu recipročného otvorenia trhov v oblasti verejného obstarávania a tiež na vysokej úrovni predvídateľnosti a transparentnosti v postupoch verejného obstarávania. Po dosiahnutí dohody v tomto bode obe strany môžu pristúpiť k podpísaniu a ratifikácii dohody o voľnom obchode.

Hogan v správe pre médiá uviedol, že aj keď sa väčšinové úsilie EÚ v poslednej dobe zameriava na riešenie pandémie nového koronavírusu, Únia stále pracuje na svojej otvorenej a spravodlivej obchodnej agende. „Len čo nadobudne platnosť táto dohoda, pomôže EÚ a Mexiku podporiť naše hospodárstva a zvýšiť zamestnanosť,“ odkázal eurokomisár.

Podľa znenia novej dohody medzi EÚ a Mexikom bude prakticky všetok obchod s tovarmi medzi oboma stranami bezcolný, čo má podporiť hlavne vývoz. Dohoda už zahŕňa aj pravidlá trvalo udržateľného rozvoja, napríklad záväzok účinne vykonávať parížsku klimatickú dohodu. A ide o prvú zmluvu, kde sa EÚ zhodla s niektorou z krajín Latinskej Ameriky v otázkach ochrany investícií.

Širšia dohoda, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je obchodná dohoda, sa vzťahuje aj na politické otázky, zmeny klímy a ochranu ľudských práv. Bude úplne prvou obchodnou dohodou EÚ, ktorá bude obsahovať ustanovenia na boj proti korupcii, s opatreniami na boj proti úplatkárstvu a praniu špinavých peňazí.

Mexiko je najväčším obchodným partnerom EÚ v Latinskej Amerike, pričom podľa údajov z rokov 2018 a 2019 hodnota vzájomného obchodu s tovarmi dosahuje 66 miliárd eur a hodnota obchodu so službami 19 miliárd eur. EÚ na vývoze tovarov do Mexika zarobí ročne vyše 39 miliárd eur.

Od nadobudnutia platnosti pôvodnej obchodnej dohody v roku 2001 sa obchod s tovarom medzi EÚ a Mexikom viac ako strojnásobil. Po ukončení procesu právnej revízie dohody bude tento dokument preložený do všetkých jazykov EÚ a zašle sa na podpis a uzavretie Rade EÚ a Európskemu parlamentu.